13 Haziran 2019 Perşembe

BİZLER TÜRK VATANDAŞI OLARAK İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ!TÜMER DİYOR Kİ:
BİZLER TÜRK VATANDAŞI OLARAK
İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ!

Bizler, Çanakkale’de, Gelibolu’da, Conkbayırında, GaziAntep’de, Şanlı  Urfa’da, Erzurum’da, Kars’ta, Adana’da, Edirne’de, Ege’de, Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, Güney’de, vatanın tümünde savaşan, kanlarını akıtan, kollarını, bacaklarını, gözlerini ve canlarını kaybeden dedelerimizin, ninelerimizin torunları olarak ülkemizde insanca yaşamak  istiyoruz.
Bizler,  birliğimizin, dirliğimizin bozulmamasını, istiyoruz.
Bizler, Müslümanız, misafirperveriz, yardım etmesini severiz.
Ancak, göçmenlere bizlerde olmayan hakların verilerek,  hakkımızın yenilmemesini, ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürülmememizi istiyoruz!
Bizler, ülkemizin topraklarının işlenmesini, üretimin artmasını, sanayimizin kalkınmasını, ekonomimizin yükselmesini,  milli gelirimizin artmasını istiyoruz.
İşsizliğin artmaması değil, azalmasını, emeklilerimizin normal şartlarda geçinebilmelerini, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmelerini  istiyoruz.
Bizler, topraklarımızın, madenlerimizin,
fabrikalarımızın, milli varlıklarımızın yabancılara satılmamasını istiyoruz.
Cumhuriyetle birlikte yeni kurulan fabrikayı M,K,.Atatürk  ile İnönü geziyor.
Osmanlının aldığı dış borçlar nedeniyle battığını, yok olduğunu bildiğimizden, aynı akıbete bizlerin de uğramamasını istiyoruz.
Ülkenin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, Yerli Malı Yurdun Malı, her Türk’ün kullanması gereken milli mallarımızın çoğalmasını ve onların kullanılmasını istiyoruz.
Bizler, topraklarımızın işlenmesini, yerli ürünlerimizin artmasını, saman, soğan, patates, fasulye dâhil, her türlü sebze meyve ithalatı değil ihracatının yapılmasını istiyoruz.
Saraylar, hanlar, hamamlar istemiyoruz, onlar da kim oturursa otursun, ama bizim de bir göz odalı da olsa kendi evimiz, yuvamız olsun istiyoruz.
Bizler, yakmadığımız elektriğin, kullanmadığımız suyun parasını ödemek istemiyoruz.
Bizler, borç içerisinde, yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşamak istemiyoruz.
İç ve dış düşmanların ülkemizin bölünmesi, parçalanması için dinimizi, insanlığımızı, iyi niyetimizi kullanarak kurdukları tarikatların,  tuzakların bertaraf edilmesini, onlara yol verilmemesini ve dini kullanarak, topluma saçma sapan sözler söyleyerek, kafaların karışmasına sebep olmamalarını, bizlere zarar vermemeleri için her türlü yasal tedbirlerin alınmasını istiyoruz.
Sevr haritasında bölünen Anadolu toprakarı
Bizler, İstiklal Marşımız söylenirken, ayağa kalkmayan, Milli Marşına saygı duymayan, Bayrağımızın gönderden indirilmesine, Minarelerden Ezan sesinin susmasına, vatanın bölünüp, parçalanmasına, rıza gösterecek kadar alçalan ve keşke İstiklal savaşı kazanılmasaydı da, Cumhuriyet ilan edilmeseydi diyen zihniyette olan vatan hainlerinin bu ülkede yeri olmadığına inanıyor ve Kanunların işletilerek cezalandırılmalarını arzu ediyoruz.
Bizler, İslam dininin istismar edilmesine, ahlaki değerlerin yitirilip toplumun ahlaksızlaşmasına göz yumulmamasını ve bu yönde tedbirlerin alınmasını istiyoruz.
Bizler vatanımızın, kalkınmasını, bölünüp parçalanmamasını, insanlarımızın kutuplara ayrılmamasını, birliğimizin, dirliğimizin, çıkarlar, menfaatler uğruna bozulmamasını istiyoruz.
Bizler, Türk Ordusuna kumpaslar kurularak zayıflatılmamasını istiyoruz.
Türk ordusunun daha da güçlendirilmesini, iç ve dış düşmanlara karşı vatanımızı koruyacak ve şu an da da korumaya çalışan yiğit ve mert Türk Ordusunun vatan evlatlarının yıpratılmamasını, azaltılması değil daha da çoğaltılmalarını istiyoruz.
Ordumuzun en güçlü silahlarla donatılması, yerli silahlarımızın üretilmesi, yabancılara muhtaç olmaktan kurtarılmamız gerektiğine inanıyor ve istiyoruz.
Bizler güvenlik güçlerimizin hiçbir zaman yıpratılmamasını, halk ile karşı karşıya gelmemelerini, toplumun refahı ve huzuru için görev yapmalarını, halkın da onlara karşı saygılı davranmalarını istiyoruz.
Bizler Hukukun üstünlüğünü, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasını istiyoruz.
Bizler, hile ve şer odaklarının, toplumu bölme ve parçalama çalışmalarının engellenmesini istiyoruz.
Bizler, ne aldatan, ne aldatılan, nede yalanlarla, dolanlarla kandırılan olmak istemiyoruz.
Bizler, siyasi iradelerin, sen-ben diyerek toplumun ayrıştırılmasına, bölünmesine, müsaade etmemelerini istiyoruz. 
Bizler, sevgi ile hoş görü ile toplumun birbirleri ile sen ben kavgası yapmadan kucaklaşmalarını istiyoruz.
Sevelim-sevilelim-kardeşçe yaşayalım.
Devlet kademelerine işi bilen, mevzuata hâkim memurların atanmasını, torpille, akraba, eş dost atanarak işe adam değil, adama iş politikasını uygulayarak, kariyersiz, yeteneksiz, bilgisiz kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına atanmamasını istiyoruz.
Devletimizin güçlü olması, devlette çalışanların işlerinde bilgi sahibi olmaları, yetenekli, karakterli, kendi menfaatini değil, devletin menfaatini ön planda tutan memurlarla olabileceğine inanıyoruz.
Devletin memurlarının siyasilerin emrinde hareket etmemesini, devletin emrinde olmalarını, siyasi baskı altında çalıştırılmamalarını istiyoruz.
Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetişmesini, kindar nesiller yetişmemesini istiyoruz.
Sevginin ön plana çıkmasını, devletin vatandaşını bir baba şefkati ile kucaklamasını, onun hak ve hukukunu korumasını istiyoruz.
Terörün son bulmasını, komşumuz olan ülkelerle iyi geçinilmesini, topraklarımıza göz dikenlerin gözlerinin kör edilmesini, istiyoruz.
Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” politikasının uygulanarak, komşularımız ile iyi geçinmek istiyoruz.
Bizler emperyalistlerin baskıları altında ve onların direktifleri ile hareket edilmemesini, onlara boyun eğilmeden, kendi irademiz ile kararlar alınmasını istiyoruz.
SON SÖZÜMÜZ:
Bizler, Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda, açlık, sefalet, yoksulluk, hastalıkların bol olduğu dönemde, her türlü fedakarlığı yaparak ülkeyi on yılda kalkındıran, fabrikaları kuran, Osmanlının borçlarını ödeyen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu bir yönetim gibi, güveneceğimiz, inanacağımız milli politikalara önem veren bir yönetimle eşit şartlarda, hukuk devleti olarak, Cumhuriyete bağlı, Laik Demokratik bir yönetimle yönetilmek istiyoruz.
Siz evet siz, sizler ne istiyorsunuz?13.06.2019

ZEKERİYA TÜMER
Ulusahaber1881@gmail.com
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder