9 Temmuz 2018 Pazartesi

VERİLEN SÖZLER, YAPILAN YEMİNLER UNUTULMAMALI VE YERİNE GETİRİLMELİDİR. "TÜMER DİYOR Kİ!.." Gazeteci, Araştırmacı - Yazar: ZEKERİYA TÜMER

TÜMER DİYOR Kİ!..
VERİLEN SÖZLER İLE YAPILAN YEMİNLER UNUTULMAMALI VE
MUTLAKA YERİNE GETİRİLMELİDİR...

Sevgili okurlar, 24 Haziran’da Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaptık.
Öyle veya böyle oylar sayıldı, birileri kazandı, birileri kaybetti.
Milletvekili seçilenler T.B.M.M.sinde yeminlerini yaptılar ve görevlerine başladılar.
Şimdi sıra Cumhurbaşkanında.
Cumhurbaşkanımız Anayasadan aldığı yetki ile hemen hemen tüm yetkileri üzerinde toplamış ve en üst görevde bulunan tek adam olarak, ülkeyi yönetmeye talip olmuştur.
Bundan sonra alacağı kararlar, yapacağı hizmetler, onu bağlamaktadır. Kimleri hangi göreve getirecek, kimleri görevlerinden alacak, onun bileceği şeydir.
Bütün Türkiye’nin ve Türkiye üzerinde yaşayan kişilerin vebali, günahı onun üzerindedir.
Çok ama gerçekten çok zor bir görevi üstlenmiş, her şeyi üzerine alarak mesuliyet ve ağır bir yükü omuzlarının üzerine almıştır.
Allah yardımcısı olsun deriz.
Bu ağır yükün altından başarı ile çıkmasını temenni ederiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yani 9 Temmuz 2018 itibari ile T.B.M.M. nde yemin edecek ve halka sözünü verecektir.
İŞTE CUMHURBAŞKANI’NIN EDECEĞİ YEMİN:
MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde and içer: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
Bu and içme olarak geçse de, bir nevi yemindir ve Büyük Türk Milleti huzurunda namus ve şerefi üzerine söz vermektir.
Çok önemli hususlar içermektedir. Burada verilen tüm sözlerin tutulması gerekmektedir ki, bizler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yemine sadık kalacağını ve aynen yerine getireceğine inanmalı ve o’na güvenmeliyiz.
(Bakın İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, ııı,45,46) ne diyor: Yerine getirilmesi mümkün ve mubah olan bir şeyi, zamanla yapacağına ya da yapmayacağına yemin eden kimse, ettiği yeminini mutlaka yerine getirmelidir. (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, III, 45, 46).
Ayrıca; Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, verilmiş sözlerin yerine getirilmesi için şöyle buyrulmaktadır: “Yeminlerinizi koruyunuz.” (Maide, 5/89), “Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getirin. Allah’ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.” (Nahl, 16/91) .
“Yalan yere yemin etmek dinimizdeki en büyük günahlardan biridir“ (Al-i İmran 3/77; Nahl 16/91, 94, 95; Buhari, Eyman 16; Müslim, İman 220).
SON SÖZÜMÜZ:
Şunu çok iyi bilmemiz gerek. Bu dünya kimseye baki değildir, bugün varız, yarın ne olacağımız belli değildir. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Ahrette hesap verme var. Onun için, herkesin iyiliği veya kötülüğü kendisine ait olacaktır. Bunu da unutmamamız gerekmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve çalışma arkadaşlarına başarılar diler, verdikleri sözlerde durarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmalarını dileriz.
Bizler de Devletimize, milletimize, yöneticilerimize gerekli desteği vermek, yardımcı olmak zorundayız.
Bu ülke bizim, başka gidecek yerimiz yok. Bu nedenle, bölünmemeli, parçalanmamalı, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın koşullarını bulmalıyız.
Bunu da unutmayalım.

Zekeriya Tümer
09.07.2018
Ulusalhaber1881@gmail.com

1 yorum:

  1. Ne zamandan beri verilen sozler tutulmuş

    Bir örnek verin de görelim

    YanıtlaSil