1 Şubat 2018 Perşembe

"CUMHURİYETİN BEKÇİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÖZÜNE DÖNMELİDİR" - TÜMER DİYOR Kİ!.. Gazeteci - Araştırmacı, Yazar: ZEKERİYA TÜMER

TÜMER DİYOR Kİ:

CUMHURİYETİN BEKÇİSİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)
ÖZÜNE DÖNMELİDİR


Cumhuriyet Halk Partisi 09 Eylül 1923 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal’in öncülüğünde (Mustafa Kemal'e, 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile ATATÜRK soyadı verilmiştir.) “Halk Fıkrası” adıyla kurulmuş; 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fıkrası”, 1935 yılında da “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır.

Partinin amblemi olan 6 ok C.H.P. nin ilkeleridir.

Nedir bu ilkeler: 
1. CUMHURİYETÇİLİK, 2. HALKÇILIK, 3. MİLLİYETÇİLİK, 4. LAİKLİK, 
5.  DEVLETÇİLİK, 6. İNKILÂPÇILIK.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu ilkeleri yaşattı mı? Savundu mu? Bu konularda gerekli eğitimsel çalışmaları yaptı mı?

Eğer, Cumhuriyetin kazanımları bizleri yöneten kadrolarca iyi değerlendirilse idi, bugün içerisinde yaşadığımız sıkıntılı günleri yaşamazdık.

Cumhuriyetin bekçisi olan CHP'si artık kendine gelmeli ve ilk kuruluşundaki çizgiden ayrılmamalıdır. Partinin içerisine sızmış olan, altı ilkeden uzak kişileri temizlemelidir. Partinin önemli karar organlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda gidenler görev almalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi ilkesi olan altı ok’a sahip çıkmalı, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve yolunda gitmelidir.

3-4 Şubatta yapılacak 36.cı Olağan Kurultayında Parti Meclisi ve diğer organlarda gerçek Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve yolunda olanlar seçilmelidir.

Bunlardan bir tanesi de Seyfeddin Çelik’tir.

Seyfeddin Çelik Parti Meclisine adaydır. Bugüne kadar Atatürk’ün çizgisinden uzaklaşmayan, Partisi ve Türk Toplumu için özverili mücadele eden ve de mücadelesini hiçbir beklentisi olmadan sürdüren Seyfeddin Çelik gibi kişilerin C.H.P.nin merkez kadrolarında yer almasında yarar vardır.

Seyfettin Çelik 1951 Ağrı doğumlu olup, Öğretmen kökenlidir. İki Çocuk babası olan Seyfeddin Çelik, öğretmenlik mesleğinden ayrılmasına rağmen, toplumun aydınlanmasında öğretmenliğine devam etmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi İlk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanmıştır. Saltanat kaldırılmış, hilafete son verilmiş ve Cumhuriyeti kurarak ulusal birliği sağlamıştır.

.Hukuk ve Eğitimde gerçekleştirdiği reformlarla, ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncülük ederek Türkiye Cumhuriyetini çağdaş dünya seviyesine çıkarmak için mücadele etmiştir.

Türkiye’nin Demokratikleşme sürecine de öncülük ederek çok partili döneme geçişi sağlamıştır.

Bugün içinde bulunduğumuz koşullar göz önüne alındığında, Cumhuriyet Halk Partisinin altı ilkesine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

C.H.P.nin 36.cı kurultayında yönetime gelecek kadroların C.H.P.yi özüne döndürecek ve altı oktaki ilkeleri savunabilecek, topluma anlatabilecek kadrolar olması gerekmektedir.

Bu nedenle partili delegelerin emirle değil, kendi düşünce ve kararları ile oylarını kullanarak, C.H.P. nin Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayan bir parti haline getirebilecek kişilere oylarını vermelerinde yarar olur kanısındayım.

Cumhuriyet Halk Partisinin 36.cı kurultayının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.

01.02.2019
Zekeriya Tümer
Ulusalhaber1881@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder