28 Ekim 2015 Çarşamba

KORKMA SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA YÜZEN ALSANCAK, Zekeriya TÜMER

TÜMER DİYOR Kİ:
KORKMA SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA YÜZEN AL SANCAK
Sevgili okurlar, "sözün bittiği" yerdeyiz.
Yarın, yani 29 Ekim 2015. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. Yılı.
3 gün sonra da 1 Kasım’da Türkiye Cumhuriyeti sandığa gidecek ve kaderini belli edecek.
Kimseye kızmaya hakkımız yok. Herkes suçu kendisinde arasın.
İnsanlar, doğar, büyür, yaşlanır ve neticede de ölürler. Devletler ise baki kalır.
Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: “Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
Okumayan, düşünmeyen, araştırmayan toplumlar ister istemez geri kalır.
Cehalet zincirini kıramaz isen sağlıklı kararlar alamazsın.
“Efendiler, Dinsiz bir milletin idamesine, imkân yoktur. İslam dini öyle yüce bir dindir ki;” İlim Çin’de de olsa alınız” diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz İslam olduğumuz için geri kalmadık, Yüce Dinimize ne zamanki, Hurafeler ve bidatler ilave yapıldı; o zaman gerçek İslam’dan uzaklaştırıldık, onun için bu hallere düştük. (M.Kemal Atatürk-1924)
Sevgili okurlar, bu söze itiraz edecek var mı?
Yanlışlar yaşamın içerisinde yapılabilir. Yanlışlardan ders alarak dönmek ve bir daha yapmamak erdemlik ister.
İktidar sahibi olanlar da güç vardır. Güçlü olan kişinin etrafında da yalakalar ve uşaklar çoktur. Eğer sen yalakalarının sözlerine inanırsan, hata yaparsın ve gücünü kaybedersin. Güç kaybolunca da o etrafındaki uşaklar ve yalaka takımı bir anda seni terk eder gider.
Cumhuriyetin 92 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yenilenecek ve yeni Milletvekilleri  Türkiye’yi idare etmeye çalışacak. Yıl 2015. Aradan 92 sene geçmiş. 92 sene evvelki günler ile bu günkü günler eşit olabilir mi?
Olamaz...
Yokluğun ve yoksulluğun tavan yaptığı 1923 yıllarından bugünlere geldik.
O günlerde görev yapan Milletvekilleri son derece özveri ile çalışmışlar ve ülkemizin geleceği, halkın refahı için çaba harcamışlardır.
1 Kasım 2015 de yeni seçilecek Milletvekillerimizden de aynı şeyi beklemek hakkımızdır.
Cumhuriyet Rejimi 29 Ekim 1923’te Ankara’da ilan edilmiştir.
Mustafa Kemal, Çankaya Köşkü’ne bir gece çağırdığı İsmet Paşa, Kazım Paşa ve Fethi Bey ile bir toplantı yaparak “Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” demiştir. Konu üzerinde fikir birliğine varılınca Mustafa Kemal Paşa anayasada değişiklik öngören bir kanun teklifi hazırlamıştır. Hazırlanan kanun teklifince:
-Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir.
-Türkiye Devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir.
Bu teklif 29 Ekim 1923 tarihinde oy çokluğu ile kabul edilmiş ve Anayasa’nın birinci maddesinde, “Türkiye Devletinin hükümet biçimi, CUMHURİYETTİR” ibaresine yer verilmiştir.
Anayasamızın ilk üç maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi de teklif edilemez. Bu üç madde nedir?
DEVLETİN ŞEKLİ
MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMİ DİLİ, BAYRAĞI, MİLLİ MARŞI VE BAŞKENTİ
MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ve ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER.
MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Sevgili okurlar, neden korkuyoruz?  Korkmamıza gerek yok. Anayasamız gereken tedbiri almış.  Yanlış yapanlar, Hukukun önünde mutlaka cezalandırılır. Suçu olan ceza yer, olmayan yemez. Anayasal haklarımıza ve Hukuka güven duymalıyız.
ULUSUMUZUN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN.
Ankara, 28.10.2015
Ulusalhaber1881@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder