23 Nisan 2015 Perşembe

EYY TÜRK MİLLETİ GAFLET UYKUSUNDAN UYAN VE GERÇEKLERİ GÖR ARTIK; Zekeriya TÜMER

EYY TÜRK MİLLETİ GAFLET UYKUSUNDAN UYAN VE GERÇEKLERİ GÖR ARTIK
Zekeriya TÜMER
Sevgili okurlar, bugün 23 Nisan 2015.
Neyi kutluyoruz? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını.
Bu bayramı çocuklara kim armağan etmiştir?
Birilerinin iki ayyaş dediği kişilerden biri.
23 Nisan 1920 de T.B.M.M. si Mustafa Kemal’in önderliğinde Hacı bayram camiine gidilerek dualar eşliğinde açılmıştır.
Neden buna ihtiyaç duyulmuştur?
Osmanlı devleti Birinci Dünya Harbinde yenik sayılmış ve ülke işgal altına alınmıştır.
12 Ocak 1920’de toplanan Meclis-i Mebus an, 28 Ocak 1920 de gizli oturum yapmış ve Misak-ı Milli kararlarını almıştı. Kararın duyulması üzerine 15 Mart’ta, İstanbul’daki itilaf kuvvetleri 150 Türk aydınını yakalattı ve ertesi gün de İstanbul şehri fiilen ve resmen askeri işgale maruz kalmıştır.
18 Mart 1920 de İngilizler, meclisin etrafını makineli tüfeklerle sararak, son Osmanlı Meclis-i Mebus anı düşman süngüsü altında zorla kapattılar.
Ülke İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar tarafından adım adım işgal edilmeye başladı.
İşte, bu şartlar altında Anadolu’da milli irade tecelli etti. Kuvay-ı Milliye ruhu ayağa kalktı. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve ona inanan insanların tek vücut olmaları sayesinde İstiklal Savaşı kazanıldı. Ya yok olacaktık, ya da İstiklalimize sahip olacaktık. Bu ruh, 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bütün zor şartlara rağmen açtı. Milli iradeyi bir araya topladı.
Eyy bugün T.B.M.M. sinin Milletvekilleri, Mustafa Kemal Anadolu’da ve Ankara’da olmasaydı, sizler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde vekil olabilecek miydiniz?
Onurlu ve şerefli görevleri yapabilecek miydiniz?
Aldığınız maaşlar ve imkânlarla bugün yaşadığınız refah düzeyini yakalayabilecek miydiniz?
Türkiye Cumhuriyetinin milletvekilleri, geçmişinize sahip çıkın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin onurunu kimselere çiğnettirmeyin.
İşte, 23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir.
Atatürk, 23 Nisan 1924’te “23 Nisan” gününün bayram olarak kutlanmasını istemiştir. 5 yıl sonra da bu bayramı Çocuklara armağan etmiştir.
Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.
Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir.
Ne yazıktır ki, Türk milletinin geleceği olan nesillerin bugün kafaları karıştırılmakta ve Cumhuriyetin geleceği karanlık güçlerin ellerine geçmek için çabalar harcanmaktadır.
Gönderden bayrağımız indirilmekte, ses çıkarılamamaktadır.
Bazı devlet kuruluşlarından T.C. silinmekte gene ses seda çıkmamaktadır.
Ne mutlu Türk’üm diye başlayan ve okullarda okutulan andımız kaldırılmıştır, çıt yok.
En güvendiğimiz ve Mustafa Kemalin de Türk Milletini emanet ettiği ordumuz, yıpratılmış ve zayıflatılmıştır, gene susup ses çıkaramamaktayız.
Yunan 16 adamızı işgal etmiş, bizler de tık yok.
Anayasa’dan Türk kelimesinin çıkarılması planlanmaktadır.
Anayasa’dan Türk kelimesi çıkarıldığı zaman, Türkiye Cumhuriyetinin ismi olmak üzere, nüfus kâğıtlarımızdaki T.C. pasaportlardaki T.C. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanındaki Türkiye, Başbakanlığın önündeki Türkiye ve birçok kurum ve kuruluşlardaki Türk kelimesinin yerine ne konacaktır? Türk demek Türk’üm demek suç mu olacaktır?
Askerimize Türk askeri diyemeyecek miyiz?
Türk ordusunun adı ne olacaktır.
Türk Polisinin adı ne olacaktır?
Türk Hukuk sistemindeki Türk kelimesi nereye kaldırılacaktır.
Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Standartlar Enstitüsü v.s ne olacak, Türk ifadesinin yerine ne konacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Türk devleti olmayacak da ne olacaktır?
23 Nisan 1920 de Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin adı ne olacaktır?
Sevgili Türk anne ve babaları, Öğretmenler ve eğitmenler, çocuklarınıza Dini de, ahlakı da öğretin, ama çocuklarınıza Kuran-ı Kerim-i Pasta yapıp yedirtmeyin. Bu Müslümanlığı yeyip yok etmenin sembolüdür.
Din yok olmuyor, Türklük yok oluyor, bunu unutmayın. Hiçbir kuvvet Müslümanlığı yok edemez.
23 Nisan 1920 den beri bu ülkede Minarelerden ezan sesleri kesilmedi. Mahşere kadar da kesilmeyecektir. Okunacak ve namaz kılmak isteyenler de Camilerine gidecek namazlarını kılacaklardır.
Ama Türk milleti yok olmak tehlikesi ile karşı karşıya. İç ve dış düşmanlar Türk’ün kolunu kanadını kırmak ve sakat bırakmak peşindeler.
Bu nedenle; tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devletinin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar önemli birer vesile olmalıdır.
Atatürk diyor ki:
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
“TARİHİMİZİ TETKİK EDİNİZ. TÜRK’ÜN ÇEKTİĞİ BÜTÜN FELAKETLER, MARUZ KALDIĞI TEHLİKELER VE MUSİBETLER HEP KENDİ ÖZ BENLİĞİNİ, MİLLİ VARLIĞINI İHMAL EDEREK NEREDEN GELDİKLERİ VE NE OLDUKLARI, HANGİ NESLE MENSUP BULUNDUKLARI BELİRSİZ BİR TAKIM KİMSELERİ KENDİLERİNE REİS TANIYARAK ONLARIN ŞUURSUZ BİR VASITASI OLMAK MEVKİİNE DÜŞMÜŞ OLMASINDANDIR.” (Kılıç Ali, Atatürk’ün hususiyetleri, s.543)
Lütfen bu sözdeki derin manayı anlamaya çalışın.
Tüm ülkemizde ve dünyada yaşayan Çocukların 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.
İyi ki varmışsın Mustafa Kemal Atatürk.
Zekeriya TÜMER
(ulusalhaber@hotmail.com)

16 Nisan 2015 Perşembe

TÜMER DİYOR Kİ!... AHLÂKLI MISINIZ, YOKSA AHLÂKSIZ MI?..

TÜMER DİYOR Kİ!...
AHLÂKLI MISINIZ, YOKSA AHLÂKSIZ MI?..
Toplumun değer yargılarına göre kişilerin davranışları değerlendirilerek o kişiye ya çok ahlaklı denir, ya da, amma da ahlaksız insan denir.
Bizdeki namus ve ahlak anlayışı daha çok kadının iki bacağı arasındadır. 
Kadına sarkıntılık yapan erkek ahlaksızdır. Bazı dindar geçinen kesimlerce de Kadın, açık, giyinirse, mini etek giyerse, sosyal ve medeni bir insan olarak erkek arkadaşı varsa, toplum içerisinde bir yer edinmişse, o kadın hakkında da pek ahlaklı diye düşünülemez.
Sosyal ve medeni görüş içerisinde olanlar ile olamayanların değer yargıları kendine göre değişir.
Beşeri ilişkiler her toplumda değişik şekillerde değerlendirilir.
Amerikan toplumunun, Japon insanının, Avrupalı veya Uzakdoğulu insanların ahlak anlayışları farklıdır.
Bizim toplumumuzun ahlaki değerleri de eskiye göre çok değişiklik arz etmektedir.
Hırsızlık yapan, yalan söyleyen, çalan, çırpan, karşısındakinin hakkını hukukunu çiğneyen, topluma zarar veren kişilere pek ahlaksız diyen çıkmaz.
En önemlisi de,  kendi çıkarı uğruna devletine ve milletine zarar veren, rüşvet yiyen, gayrimeşru kazanç peşinde koşanlara hiç ahlaksız denmez.
İslamiyet’in en önemli kurallarından biri ahlaklı yaşamaktır. Bu kuralı ihlal eden ve Peygamberimizin ahlakını öven ve onun gibi yaşamayıp tam tersini yapan, dini suiistimal ederek, Dini kendi çıkarı için kullananlara da ahlaksız denmez.
 Bürokrasi de devlet memuru olan idareciler, denetim elemanları ve müfettişlerin yaptıkları yanlış uygulamalara hiç ahlaksızlık denmez. Bu kişilerden bazıları, üstlerine yaranabilmek için her türlü sahtekârlığı, yalancılığı, mubah sayarak, haksız yere ellerine geçirdikleri kişilerin haklarını çiğneyerek, kişilerin ekmekleri ve gelecekleri ile oynarlar. Karşısındaki insana zarar vermek hoşlarına gider ve yalakalık yaparak kendi geleceklerinin daha iyi olmasını sağlamaya çalışırlar. Bu kişiler bir de ahlaktan, faziletten ve doğruluktan bahsederler.
Demek ki Ahlak; toplum içinde kişilerin benimsedikleri ve uymak zorunda bulundukları kurallar zinciridir. 
Bu kuralları kendisine göre koyar ve ahlaksız denecek uygulamayı kendine göre ahlaklı uygulamaya çevirir ve vicdanını rahatlatmaya çalışır.
Toplumlar böylece ahlaki değerleri kendisine göre değiştirir.
Bazı toplumlarda ahlaklı davranışlar, diğer toplumlarda ahlaksız davranış şeklinde de algılanabilirler.
Örneğin: İlkel kabilelerde kızların memeleri dışarıda toplum içersinde gezmelerine kimse bir şey demezken, hadi Türkiye’de gezebilsin.
 Mümkün değildir ve çok ahlaksız bir durumdur.
Bu ahlaksızdır da, rüşvet yemek, hırsızlık yapmak, devlet malını çarçur etmek, yetimin, yoksulun hakkını yemek, ahlaksızlık değildir!
Her ülkenin ve her toplumun Ahlak anlayışlarında farklılıkları böylece görürüz.
O halde, Ahlak bir fikir değildir; yaşanan duygu, hareket halinde olan düşünce, hayat olan fazilettir.
Devirlere ve insanlara göre de içeriğinde değişmeler olur.
Gerçekte ahlak, insanların mükemmel ve güzel olana yönelişidir.
Kötüden iyiye gidişin planıdır.
Kötü nedir? 
İyi nedir? 
Bunu da toplumu yönetenlerin çok iyi açıklamasında yarar vardır. Çünkü yönetilenler, yöneticilerin hareketlerini örnek alırlar.
Gerçekte ise ahlak, aslında disiplin ve nizamdır.
Ahlakın temel prensiplerinden birisi toplumda insana en uygun hareketi temin etmektir.
Bu sosyal uygunluk hangi davranışla sağlanıyorsa o hareket ahlakın sınırlarına girecek, hangi davranış zarar veriyorsa o fiil de ahlaka aykırı kabul edilecektir.
Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V.) “Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim,” buyuruyorlar.
İslâm, sosyal hayatın devamı için gerekli her nevi dayanışmayı ahlakın sınırlarına sokmuş ve insana, sosyal bir varlık olduğunu idrak ettirmiştir.
(Bugün bunları anlayabiliyor muyuz? Peygamberin yolunda gidebiliyor muyuz?)
Bir gün Hz. Ali (K.V.) peygambere davranışlarında hâkim olan ana prensiplerin ne olduğunu sormuşlardı. Resulullah (S.A.) şöyle buyururlar. “Bilgi sermayemdir, akıl dinimin esasıdır, arzu binek atımdır. Allah, zikir arkadaşımdır, mahremiyet hazinemdir, havf (korku) refikimdir, ilim silahımdır, sabır libasımdır, kanaat ganimetimdir, tevazu medarı iftiharımdır, zevkten feragat mesleğimdir, vuzuh (açıklık) gıdamdır, doğruluk şefiimdir, mücadele itiyadımdır ve kalbimin nuru namazdır. “ demiştir.
Oscar Wilde “Dünyanın ahlaksız diye adlandırdığı kitaplar dünyaya kendi utancını gösterenlerdir.” Demiş.
Henry David Thoreau ise “Aşırı ahlaklı olmayın. Yaşam boyunca kendinizi aldatmak zorunda kalabilirsiniz. Ahlaktan yukarısını hedefleyin. Sadece iyi olmayın, iyi bir şeyler yapın.” Demiş.
“Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlaklıdır; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir. “(Ernest Hemingway)
Mustafa Kemal Atatürk; “Türklerin aşağı yukarı hep ahlakları birbirine benzer. Bu yüksek ahlak hiçbir milletin ahlakına benzemez. Ahlakın millet oluşmasında yeri çok büyüktür, önemlidir.”
1930 Afetinan M.B. ve M.K.Atatürk'ün El Yazıları s. 358
“Milli ahlâkımız uygar esaslarla ve özgür fikirlerle beslenmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Bu çok önemlidir; özellikle dikkatinizi çekerim. Korkutma esasına dayanan ahlâk bir erdem olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.”
1924 (M.E.İ.S.D. 1 s. 19
(Mustafa Kemal Atatürk Türk Milletinin ahlaki değerlerinin yüksek olduğundan bahsetmiştir. Bugün bu Türk milleti nerede? Kaldı mı? İçimizde Türklüğü yok etmeye çalışan kişiler varken erdemli ve yüksek ahlaklı kişileri nerede, nasıl bulacağız.)
İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)
Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. (Hz. Ali (r.a)
“Sözü yanlış olan, yalan söyleyen, hile yapan o kadar çok kişi var ki, bunların özü de sözü de doğru değil.”
Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. (Hasan-ı Basri)
Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız. (Ömer bin Abdülazîz) (Radıyallahi anh)
İşte, en önemli sözlerden birisi budur. Netice de içinde bulunduğumuz ve insanca yaşayamadığımız Dünya’da misafir olduğumuzu unutuyoruz ve kıyamet günü nereye gitmemiz gerektiğini düşünemiyoruz. Hazırlıklar bu dünya için yapılıyor, öbür taraf düşünülmüyor. Hâlbuki buradaki ömrümüz çok kısa,  öbür taraftaki ömür ise sonsuz.
Gelelim bugüne.
Milletvekili seçimlerine çok az bir zaman kaldı.
Meydanlarda Siyasi Parti liderleri birbirlerini rencide edecek sözler sarf edecekler. Hakaretler, aşağılamalar, küçük düşürücü sözler söylendiğinde ahlaki değer yargıları değişime uğramaz mı?
Birde ortaya cemaat olayı çıktı. Hükümet ile cemaat arasında birbirlerine saldırmalar da devam edecektir. 
Kırıcı ve kaba sözler söylenirse bu ahlaki değerlere ters olmaz mı?
Şimdi sizlere soruyorum, bu davranışlar ahlak kurallarına uygun mu, değil mi?
Toplumun değer yargılarında ve ahlaki düşüncelerinde değişmeler söz konusu olabilir mi?
Hiç merak etmeyin olacaktır.
Türkiye'de ahlaki değerler o kadar çok değişti ki, ne Allah'ın Kitabındaki ahlak anlayışı, ne de Peygamberimizin ahlak anlayışına uyan kaldı.
Demek ki, ahlak, zamanla toplumun değer yargıları değiştikçe değişimlere uğrayabiliyor.
Allah bizleri Ahlaksız toplum olmaktan korusun.
Aminnn.
Zekeriya Tümer
e.Mail: ulusalhaber@hotmail.com

8 Nisan 2015 Çarşamba

TÜMER DİYOR Kİ!.. Parlamenter aday listeleri yüksek seçim kuruluna verildi!.. "MÜCADELE BAŞLIYOR"

TÜMER DİYOR Kİ!..
MÜCADELE BAŞLIYOR
7 Nisan 2015 Seçime girecek partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna verdiler.
Listeye girenler memnun, açıkta kalanlar ve seçilemeyecek sırada olanlar kırgın.
Hâlihazırda Milletvekili olanlar, gene seçilecek sırada iseler, onlar çok daha memnunlardır.
Ballı kaymak Milletvekili maaşlarını alacaklar, parmak kaldırıp indirecekler.
Emekli olanlar Mecliste olamayacaklar, parmak kaldırıp indiremeyecekler ama fark etmez, onlarda ekonomik sıkıntı yaşamayacaklar.
7 Haziran seçimleri gerçekten Türkiye için bir dönüm noktası.
12 yıllık AKP İktidarı, Türkiye’nin temel taşlarını yerinden oynattı. Bu gerçeği görememek mümkün değil.
İlk önce TC. ler kalktı. Sonra okullarda okutulan Türküm Doğruyum andı kaldırıldı. PKK ile masaya oturuldu.
Öcalan hazretleri krallar hayatı yaşamaya başladı ve sayın sıfatını aldı.
Osmanlıya dönebilme çabaları hızla devam ediyor.
Türk Milletinin en çok güvendiği asker kışlasına çekildi ve sindirildi.
Polis ve MİT İçerisinde parçalanmalar oldu.
Adalet ve hukuk çiğnendi.
Anayasa tanınmaz hale geldi.
Arsalar ve devletin birçok kurumları yabancılara satıldı.
Mustafa Kemal Atatürk dâhil milli mücadele kahramanlarına saldırılar arttı.
Din elden gidiyor diyerek, halkın manevi duyguları ile oynandı.
Tarikatlar, şeyhler, müritler çoğaldı.
Bayrağımız gönderden indirildi, milli ve manevi değerlerimiz ayaklar altına alındı.
İç ve dış borç arttı.
Enflasyon durmuyor yükseliyor. Dolar devamlı artıyor. Paramızın değeri azalıyor.
Demokratik haklar kısıtlandı.
İşsizlik durmadan artıyor. Geçim şartları zorlaşıyor.
Komşularımızla kavgalıyız.
Yeni Türkiye hareketi, Türkiye’nin kalkınması hareketi değil, rejimin ortadan kaldırılması olayına dönüştü.
Yani kısaca, ülkenin sorunları çoğaldı, azalmadı.
Şimdi mücadele başlıyor.
Muhalefet partileri İktidara yüklenecek, İktidar elindeki imkânları kaybetmemek için her yola başvuracak.
Sokaklar kaynayacak, halkın beyni sulanacak.
Ticari hayat duracak, ekonomi çökecek.
Her şey 7 Hazirana endekslenecek. “Hele seçimler bir bitsin, sonra bakarız” denecek.
Temennimiz, kavgasız, yalansız, dolansız, sandıklardan oy çalınmadan dürüst, adil bir seçim yapılması.
Türk Milleti bu seçimlerle geleceğini belirleyecek.
Devletten ufak tefek yardım alanların da gerçekleri görerek oylarını vermeleri çok önemlidir.
Yüzeysel kalkınma işe yaramaz. İşsizliği önleyici yatırımlar önemlidir.
Bunları dikkate alarak oylar kullanılmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin devam etmesini isteyenler oylarını ona göre versinler.
Seçime girecek bütün siyasi partilere başarılar diler, kim hak etti ise onun iktidara gelmesini arzu ederiz. (08.04.2015-Zekeriya TÜMER)

6 Nisan 2015 Pazartesi

TÜMER DİYOR Kİ: SUS, SUS, SUS KİMSELER DUYMASIN, GÖRMESİN, OKUMASIN!...

TÜMER DİYOR Kİ:
SUS, SUS, SUS KİMSELER DUYMASIN!..
Sevgili okurlar, AK Parti hükümeti nasıl düşünüyor, hayal ettim ve yazdım.
Bu düşünceler benim tamamen hayal unsurum, eksiği vardır, fazlası yoktur eminim.
Doğru mu yanlış mı siz karar verin.
“Konuşma, görme, duyma ve yazma.”
Neden sen haber veriyorsun? 
Halkın konularla ilgili haberi olsa ne olur, olmasa ne olur.
Ülkenin hemen hemen her yerinde elektrikler kesilmiş, sana ne!
Teröristler Türkiye Cumhuriyetinin savcısının kafasına tabanca dayamışlar, sana ne!
Mutlaka halkın bunu bilmesi mi gerek?
Toplumu neden geriyorsunuz?
Neden her şeyi kötüye yorumluyorsunuz?
Neden muhalefet partilerinin ellerine koz verip, Hükümeti eleştirmelerine fırsat veriyorsunuz?
Sus kardeşim sus. 
Yazma.
Bak seçimler yaklaşıyor, zaten birçok sıkıntımız var. Bir de sizlerle mi uğraşacağız.
Bakın, sizler ne kadar muhalefet ederseniz edin, biz İç Güvenlik yasasını Meclisten geçirdik.
MİT Yasası da çıktı.
Devletin içine yuvalanmış paralelcileri de temizledik. 
Daha da temizleyeceğiz.
Haziran da 400 milletvekilini de çıkaralım, siz de görün. Anayasayı da değiştireceğiz, Başkanlık sistemini de getireceğiz.
Kardeşim Halk bizleri seviyor. 
Ne yaparsak yapalım oylar bizlere gelecek.
Siz istediğiniz kadar, ayakkabı kutularından bahsedin, 17-25 Aralık deyin, paralel yapı bizlere tuzak kursun, umurumuzda değil.
Güç bizde, devlet bizim tekelimizde. İstersek asarız, istersek keseriz, istersek satarız, size ne?
Yazmayın, eleştirmeyin ve bizi kızdırmayın.
Kaç gündür, kendi kendinize elektrik kesintisinin sebeplerini araştırıp duruyorsunuz.
Savcı nasıl öldürüldü, vücudundan kaç kurşun çıktı, doktor nasıl rapor verdi, rapor doğru mu yanlış mı, araştırıp duruyorsunuz?
Size ne kardeşim. 
Biz devletiz, araştırmak, sormak bizim görevimiz.
İşsizlik artmış, ekonomi çökmüş, dış borç artmış, yatırım yok, üretim yok, tüketim çokmuş, dolar yükseliyormuş, sana ne kardeşim.
Sen üç çocuk yap, bak sana ilk çocukta 300, ikinci de 400, üçüncü de 600 lira verecem, yeni evlenenlere altın takacam, daha ne istiyorsun.
Emekliler, C.H.P nin 2 maaş ikramiyesine kanmayın, bütçe de para yok veremez, ben 100 lira zam yapıyorum, belanı mı arıyorsun, ver oyunu bize.
Fakir halka ekmek, aş ve para veriyorum, daha ne istiyorlar ki!
Kötü mü oldu AK Saray. Işıl ışıl yanıyor, misafirlerimizi orada ağırlıyoruz, devletin parası çok, Cumhurbaşkanına istediği kadar harcama yapsın diye
Örtülü Ödeneği de çıkardık, kötü mü oldu. 
Helal olsun Cumhurbaşkanımıza istediği gibi harcasın devletin parasını, size ne!
Bak, içeri aldığımız komutanları da salıverdik, beraat da ettiler. Biz hukuk devletiyiz. Geç te olsa adalet yerini buldu, kötü mü oldu.
Biz Öcalan’la da görüşürüz, başka terör grubuyla da. Önemli olan analar ağlamasın.
Komşularımızın iç işlerine de karışırız dış işlerine de, onlara akıl vermek bizim işimiz.
Melih Gökçek “Bülent Arınç vatan hainidir” demiş, Bülent Arınç’ta “Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı” demiş. Size ne!
AK Parti kendi içinde çözülüyormuş, Cumhurbaşkanı ile Başbakan Milletvekillerinde anlaşamıyorlarmış, size ne. 
Neden yazıyorsun, neden inceliyorsun, neden dedikodu yapıyorsun. Sus, konuşma, araştırma, yazma.
Yunan 16 adayı işgal etmiş, İran Amerika ile yakınlaşmış, Yemen de Mezhep savaşı başlamış, ülkenin çok şeyleri satılmış, size ne kardeşim.
Yalova Valisi Selim Cebiroğlu Termal Fen Lisesindeki öğretmeni kıyafetini beğenmediği için öğrencilerin önünde azarlamış. Sınıftan kovmuş. Öğretmen Halil Serkan Öz çok üzülmüş ve kendisi için düzenlenen saygı yürüyüşünde dayanamamış ve kalp krizi geçirerek ölmüş. Ölebilir. O Koskoca Yalova Valisi. Kimin Valisi. Benim Valim diye kim söylemişti. Devletin en üst yöneticisinin Valisi. Döver de söver de kendisinden yana ise severde. Vicdanı sızlıyor mu sızlamıyor mu Valinin, sana ne, neden sorguluyorsun. Sızlar veya sızlamaz. Soramazsın, eleştiremezsin.
Üniversitelerde rektör seçimleri neden yapılır ki, boş yere seçim yapıyorlar. Sen istediğin kadar fazla oy al.
Birinci ol. Hiç önemli değil. Cumhurbaşkanımız kendi istediği kişiyi rektör olarak atar. Üniversiteler boş yere seçim falan yapmayın, boşuna heyecanlanıyorsunuz. Sonunda da üzülüyorsunuz.
7 Haziran’da Milletvekili seçimi yapılacak. C.H.P. istediği kadar çaba harcasın. Farz edelim ki seçimden 1.ci parti çıkacak. Hiç önemli değil. Nasıl Üniversitelerdeki seçimlerde 1.ci olanlar rektör atanmıyorsa, C.H.P. 1.ci partide olsa, Başbakanlık görevini T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğluna vermeyebilir. Bu hakkı mı hakkı.
Yani Seçimin selameti ve AK Partinin oy kaybetmemesi için, eleştirme yok, yanlışları yazmak yok. Hırsızlığı, yolsuzluğu, rüşveti, haksızlığı, hukuksuzluğu,  falan yazmak yok.
Ne mi yazın, güzel hikâyeler anlatın, yaptığımız yolları, metroları anlatın. Arsalar üzerine konan gökdelenleri, alış veriş yerlerini anlatın. Turistik tesislerimizi anlatın.
Bizleri övün, yermeyin, bizler de sizleri sıkıntıya sokmayalım. Devlet biziz, güç bizde, istersem seni cenazeye alırım, istersem almam. İstediğimi uçağıma bindirir götürürüm,
İstemediğimi götürmem. 
Aklınızı başınıza alın. Demokrasinin kılıcı benim elimde. Unutmayın.
Yoksa ya gazetenizi kapatırım, ya da içeri atarım.
Şunu iyi bilin ki, biz ne yaparsak yapalım, halk bizi seviyor, Allah dediğimiz zaman peşimizden geliyor.
Zihin fukara olunca, fikir ukala olur, derlermiş.
Hiç merak etmeyin, Zihinsel fukaralık yaşayan halkımız bizi 12 yıldır iktidar yaptı, gene yapacaktır.
7 Haziran yaklaştı, sizler birleşmedikten sonra bizi iktidardan indiremezsiniz.
Sonuç mu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Laik, Demokratik bir hukuk devletidir.
Biz yasalara saygılıyız, basın hürdür. Sandığa da saygımız vardır.
Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya-Slovakya-Romanya gezisinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken ne demiş:
“Ürkmeyelim, korkmayalım. Siz gazetecilere de çok tehditler gelebilir. Geliyordur da… Biz yıllar yılı ne tehditler aldık. Son tehditleri hep sizlerle de paylaştık. Ama biz de görevimizi yapacağız. İnönü’nün lafını unutmayın, “Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadığı müddetçe başarıyı yakalayamayız”… 
(bu sözü ile kimleri kastettiğini ben anlayamadım, siz anladınız mı?)
Sevgili okurlar, ne diyorsunuz, bunlar doğru olabilir mi?

1 Nisan 2015 Çarşamba

TÜMER DİYOR Kİ: "31 MART BİR KERE DAHA TARİHE 'KARA LEKE OLARAK' KAYDOLDU"

TÜMER DİYOR Kİ:
31 MART BİR KERE DAHA TARİHE "KARA LEKE" OLARAK KAYDOLDU!...
İlk 31 Mart vakıasında Derviş Vahdeti’nin Volkan gazetesiyle yaptığı yayınları ve kışkırtmaları, ayaklanmaya sebebiyet vermişti.
13 Nisan 1909 (31 Mart 1325) sabahı patlak veren ve İstanbul’u günlerce heyecan ve korku içinde bırakan bir olaydır.
Yenileşme ve ilerlemeye karşı yapılan bu isyan kısa sürede büyümeye başladı. Mebuslar Meclisi basıldı. Genç subaylar, gazeteciler ve meşrutiyet yanlılarından öldürülenler oldu.
İstanbul’daki bu olay, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkezi olan Selanik’te duyulunca, parti hemen çalışmalara başladı ve Hareket Ordusu adı verilen bir kuvveti İstanbul’a gönderdi. Ordunun Kumandanı Mahmut Şevket Paşa, Kurmay Başkanı ise Mustafa Kemal’di. İsyan kısa sürede bastırılırken, suçlular yargılanarak cezalandırıldı. Ayaklanmada rolü olduğu düşünülen II. Abdülhamit tahttan indirilerek V. Mehmet Reşat Padişah ilan edildi.
Bugün ise yıl 2015. Dünyanın geliştiği, uzay çağının yakalandığı bir dönem.
31Mart 2015 Türkiye bir anda elektriksiz kaldı.
Her şeyin elektriğe bağlı olması hayatı çökertti.
Bu olay gerçekten çok önemli. Demek ki; bir anda ülke batağa saplanabilecek durumda.
Her bölgeye ayrı birimlerden elektrik verilirken, bu kesinti tüm ülkede nasıl oldu? Akıl erecek gibi değil.
Kesintinin sebebi hakkında çeşitli senaryolar dile getirilse de bu senaryolar arasında en dikkat çekici siber saldırı.
Vay anasını bu nasıl bir saldırıdır ki, tüm ülkeyi karanlıkta bıraktı!
Gerçekten, elektrik kesintisinin, Trakya’dan başlayıp, ege ve Anadolu dâhil Diyarbakır’a kadar uzanması çok dikkat edilmesi gereken bir husus.
Van elektriğini İran’dan aldığı için kurtuldu. Elektriği kesilmedi.
Allah göstermesin savaş çıksa ve elektrikler düşmanlarca tüm ülke de kesilse vay halimize. Haberleşme dâhil her şey bir anda çöker ve biteriz.
Herhalde bu olay Hükümetin gereken tedbirleri almasına vesile olur.
Hayırlısı diyelim.
31 Mart 2015 İstanbul Çağlayan Adliyesinde Cumhuriyet savcısının başına silah dayanıyor ve rehin alınıyor.
Allah Allah, bu adamlar Adliye binasına nasıl girdiler ve silahları nasıl soktular? Koruma altındaki ve Adalet dağıtılan bir yerde adaletsizlik uygulanıyor.
Kimdir bunlar, güçleri nedir, devletten daha mı güçlüler ki buna cesaret edebiliyorlar.
Gerçi geçmişte Danıştay katliamını da yaşadık.
Kimmiş bunlar. DHKP-C örgüt üyeleri imiş.
DHKP-C örgüt üyeleri yaptığınız doğru mu?
Cumhuriyet savcısının ne günahı vardı? Berkin Elvan soruşturmasını yürütüyordu. Savcılar ellerine gelen bilgileri değerlendirirler. Adamcağızın günahı ne?
Elektrik kesintisi ile bu olayın aynı ana gelmesi de düşündürücü.
 Cumhuriyetin Savcısını öldürdünüz, elinize ne geçti, sizde hayatınızı kaybettiniz. 1991 Zonguldak doğumlu Şafak Yayla. 1987 Ardahan doğumlu Bahtiyar Doğruyol.
Siz de bu genç yaşınızda lanetlenerek öldünüz, değdi mi?
Çoluk çocuk sahibi Savcıyı öldürürken hiç mi vicdanınız sızlamadı?
AKİT GAZETESİ TEMCİT PİLAVI GİBİ PİŞİRİP PİŞİRİP ORTAYA ÇIKARDIĞINIZ OLAY YANLIŞ.
Geçtiğimiz günlerde Akit gazetesinde yayınlanan “Charlie’nin Hâkimleri” başlıklı haberde, Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Nuh Hüseyin Köse’nin şahsi facebook hesabından yaptığı Demokrasi’yi ve İnsana insanca değer verdiğini söylemesi olayı, Cumhuriyet gazetesinin küstah Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Peygamberimize hakaret içerikli karikatürlerini yayınladığı için halkın tepkisine maruz kalan Cumhuriyet Gazetesine destek verdikleri için hedef tahtası yapılmaktadırlar.
Elbette, Cumhuriyet Gazetesinin bunu yayınlamaması gerekti. İnsanların dini duyguları ile de oynanmamalıdır. Sadece Dini duygular mı, insana insanca davranılmalıdır. Din, Dil, Irk ayırımı gözetilmemeli hak ve adalet eşit şekillerde uygulanmalıdır.
Cumhuriyet gazetesine destek olduklarını beyan eden hâkimlerimizin hepsinin dini duygularının olduğu kana atındayım. Ancak onlar Adaleti ve hukuku göz önüne almışlardır.
Işid’in din uğruna devamlı kelle kestiklerini, PKK’nın zavallı insanları katlettiklerini, Din uğruna, şeriat uğruna geçmişte kafaların kesildiklerini unutmayalım.
İslam dini bunlara hiçbir zaman hoşgörü ile bakmamıştır.
Akit Gazetesinde devamlı yayın yaparak, köşe yazarları olayı devamlı işleyerek ve Hâkimlerin adlarını yayınlayarak hedef mi göstermek istemektedir?
Bakın, teröristin sağcısı da, solcusu da gaddardır. Onlarda Din İman, İnsanlık yoktur.
Danıştay katliamını unutmayalım.
Hâkim ve Savcılara dil uzatan gaflet ve dalâlet ehline!..
İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Mustafa Övüç ve eşi İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimesi Sevgi Övüç, İstanbul Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimesi Naciye Füsun Çağlar, İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimesi Aydan Büyükyıldız, İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Nuh Hüseyin Köse, İstanbul Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Tamer Akgökçe’nin, Cumhuriyet gazetesi önünde Basınla ilgili hukuku savunmaları sanki bunların dinsiz imansız olarak addedilmesi çok ama çok yanlıştır.
Hâkimlerimiz ve savcılarımız Adaletin temsilcileridir. Bunlar Cumhuriyet döneminde doğmuş ve büyümüşlerdir.
Şu an da Adalet dağıtmaktadırlar. Yanlış yapıldığında elbette o yanlışı da söylemelidirler.
Hepsinin de dini inancı olduğuna eminim. Bu nedenle sakın kişileri iyi tanımadan dinsizlikle, imansızlıkla suçlamayın. Gösteriş için namaz kılanları da biliyoruz biz.
Onlar kimi kandırıyorlar, insanları kandırabilirler ama Allah’ı kandırmak mümkün mü?
Bizleri yaratan Yüce Rabbim, doğruyu da yanlışı da çok iyi bilir. Menfaat uğruna başkalarını lekelemeye çalışmak ise herhalde Allah tarafından hoş karşılanmaz.
Bir savcı arkadaşımın söylediğine göre bu Cumhuriyetin mümtaz hâkimleri Hukukun üstünlüğünü kabul ettiklerinden Akit Gazetesi tarafından hedef tahtası haline getiriliyorlar ve tedirginlikler yaşıyorlar, demektedir.
AKİT Gazetesi yazarları, herkesin dini kendisinedir. Elhamdülillah bizler de Müslüman’ız ve dinimize bağlıyız.
Dini suiistimal etmemek ve kendi şahsi çıkarı uğruna kullanmamak bizim düsturumuzdur.
Bizler Günahtan ve Allah’tan korkarız.
İnsana insan gibi davranmak, adaletli ve hukukun üstünlüğünü kabul ederek, Laik, Demokrat Türkiye Cumhuriyetinin kazanımlarına sahip çıkmak hepimizin görevi olmalıdır.