28 Mart 2015 Cumartesi

ZEKERİYA TÜMER: "Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğe ihtiyacı yok!.."

TÜMER DİYOR Kİ:
Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğe ihtiyacı yok!...
 Şu an İçişleri Bakanlığı görevini yürütmekte olan sabık müsteşar Sebahattin Öztürk verdiği önerge ile Torba yasanın içerisinde Cumhurbaşkanına da Örtülü Ödenek koydurttu.
Örtülü Ödenek bugüne kadar Başbakan tarafından kullanılırdı.
Hesabı da sorulmaz.
Denetimsiz ve kontrolsüz bir paradır.
Cumhurbaşkanına da örtülü ödenek olanağı getiren önergenin gerekçesi şudur: “Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine de örtülü ödenek konulması” dır.
Cumhurbaşkanlığı’nın Ak Saray olarak inşa ettiği Atatürk Orman Çiftliğindeki binası devamlı halkın tepkisini çekmektedir. Harcanan paraların yüksek miktarda olması, fakir halkı üzmektedir.
Şimdi bu örtülü ödenek ile Cumhurbaşkanının emrine verilecek paraların miktarları çok yüksek olacaktır.
Devletin bütçe açığı malumdur. Bu paralar halkın cebinden çıkacak, vatandaşa ek vergiler yüklenecektir. Seçim atmosferinde bu da AK Partinin lehine değil aleyhine olacaktır.
Zaten Cumhurbaşkanlığının bir yılda harcaması gerektiren paranın miktarı % 100 arttırılmıştır.
Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam, Meclise teşekkür eder ve bu örtülü ödenek parasını kabul etmem.
Eğer Cumhurbaşkanı böyle bir şey yapmış olsa, valla halkın gözünde birden yükselir.
Seçimlerde 400 milletvekili isteyen sayın bay Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ben para pul meraklısı değilim. Özellikle de örtülü, saklı, gizli ödenekten gelecek denetimsiz, hesapsız, kitapsız, takipsiz paraya falan asla ihtiyacım yok. Açık, net, dürüst, şeffaf-saydam ve yasal Cumhurbaşkanlığı ödeneği bana yeter de artar bile. Yetimin, yoksulun, kul hakkın meyanındaki kamu ve vatandaşın parasına ihtiyacım yok. Başbakanlık için verilmiş Örtülü Ödenek parası dursun, bana verileni ben istemiyorum” dese, halkın gözünde değeri inanılmaz derecede yükselir ve belki de AKP!ye 400 Milletvekilini bile kazandırabilir...
Sizce yapar mı dersiniz?
Başbakan Davutoğlu, Haziran seçimlerini kazanabilmek için her doğan ilk bebeğe 300, ikinciye 400, üçüncüye 600 lira para ve hediyeler vereceğini söylüyor..
C.H.P. lideri Kılıçdaroğlu’nun emeklilere bayramlarda vereceği paranın kaynağını nereden bulacağını da sormadan edemiyor.
Peki, kendisinin vereceği paraların ve hediyelerin kaynağı var mı?
Var elbet.
Örtülü ödenek sağ olsun.
Doğan çocuklara verilecek 300-400-600 lira paralar her ay verilmiyor ki, bir kereye mahsus verilecek.
İyi de Sayın Başbakan, bu çocukların gelecekleri nasıl olacak.
Bir bebeğin aylık gideri 500 liradan fazla. Bu çocukların, ilk, orta, lise, üniversite hayatlarına kadar o ana ve babaların neler feda ettiğini biliyor musunuz?
Halkı kandırmak için geçin bu hikâyeleri.
Yatırım yapın, işsizliği önleyin, gelir düzeyini yükseltin, eşitliği sağlayın, halkı bölmeyin, parçalamayın.
Kimse devletten bağış falan istemez. Yeter ki çalışalım ve hak ettiğimiz paramızı alalım, bu bize yeter.
İç güvenlik yasası da çıktı.
Halkın mutluluğu ve huzuru için gereken tedbirlerin alınmasında yarar vardır.
Yeter ki kanunlar herkese eşit şartlarda uygulansın. Ayırım yapılmasın. Hak ve Adalet eşit olsun.
Doğunun elektrik parasını batıdaki garip vatandaş ödemesin.
Sen benden değilsin diye insanların ekmekleri ile oynanmasın.
Dünyada petrol fiyatları ucuzlarken, bizde pahalanıp, dolar yükselerek halkın alım ve satım güçleri azaltılmasın.
Yasalar karşısında eşitlik istiyoruz.
AK Parti İktidarının Haziran seçimlerini kazanabilmesi için, yasaları kendi lehlerine uygulayarak, bazı kesimlerin ezilmesini, bazılarına ise göz yumulmasını istemiyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder