28 Mayıs 2014 Çarşamba

TÜMER DİYOR Kİ: İnsanlar musibet ve belaları kendi elleriyle hazırlarlar.

TÜMER DİYOR Kİ:
İnsanlar musibet ve belaları kendi elleriyle hazırlarlar.
Son zamanlarda felâketlerle, felâketlerin verdiği acı ve ızdıraplarla dolu günler geçiriyoruz.
Bilinçlenmemiş toplumlar, kendi geleceklerinin planlarını yapamazlar.
Gerçekleri herkesin görebilmesi mümkün değildir.
Nedeni ise araştırma ve soruşturma yapamadıklarındandır.
Fakir olan kişiler, yoksulluklarını nasıl giderebileceklerini düşüneceklerine, Allah’a sığınarak, Allahtan yardım beklerler.
Ya da; zenginlerin kendilerine yapacakları yardımlarla geçinmeye çalışırlar.
Siyasi iktidarlar da bunu çok iyi kullanır ve fakir halka, bilhassa seçim zamanlarında yağ, şeker, kömür gibi değişik şeyler vererek kandırır ve oylarını alırlar.
Bazı kişiler, Soma’da olduğu gibi zavallı insanların sırtından milyonlar kazanıp, son derece
Lüks hayat yaşarken, zavallı işçiler yerin dibinde karalar içerisinde bir lokma ekmeğin mücadelesini verirler.
Bir kaza neticesinde de toprağın altında hayatlarını kaybederek, öbür tarafa göçüp giderler.
“Kader” denir. “Kadere karşı gelinmez, her insan kaderini yaşar” derler.
Günahkâr mıdır ki bu insanlar acı ve ızdırap içersinde bu dünyada yaşamlarını sürdürürler.
Milyonlarla oynayan insanlar Allahın sevgili kulları mıdır ki, bu dünyada müreffeh hayat yaşarlar?
İnsanlar, gerçekleri göremez ve kendi hakkını, hukukunu savunamaz ve koruyamazsa her zaman birileri tarafından suiistimal edilmeye mahkûmdurlar.
Eflatun’un dediği gibi; “Musibetler Allah’ın oku, hedef ise insandır.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Dünya dar-ül meşakkattir.” Buyurarak, dünyada rahat, huzur ve gerçek saadetin olmadığını vurgulamışlardır.
MUSİBET VE BELALARIN SEBEBİ NEDİR? 


Geçmişimize şöyle bir baktığımızda toplumların hangi kötü insanların ellerinde zulümler içerisinde yaşadıklarını görürüz.
Zalimleri, firavunları, katilleri, canileri, hırsızları, vicdansızları, bozguncuları toplumlar kendi elleriyle yetiştirirler.
Toplumun duyarsızlığı, ilgisizliği, bana neciliği, görevlerini ihmal etmesi sonucu kötülükler çoğalır ve toplum çöker.
Allah hiçbir topluma ısmarlama zalim, firavun, katil, cani, vicdansız, hırsız ve bozguncu vermez. Allah 
koruyucu ve esirgeyicidir.
Musibet ve belaları insan ve toplumlar kendi elleriyle hazırlarlar.
Başlarına bu kabil insanlar geldiğinde de pişman olurlar ama iş işten geçmiştir.
Atatürk Diyor ki:
“Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık sayılamaz.
Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 

Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. 
Bence bu millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir.
Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim.
 Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.
Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.
Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.” 
Atatürk, tam bağımsız olmayan milletlerin başkalarının kölesi olmaya mahkûm olacağını vurgulamıştır.
Bugün tam bağımsız mıyız?
Egemenlik milletin elinde midir?
Yoksa iç ve dış düşmanların baskısı altında özgürlüğümüz elimizden mi alınıyor?
Uyan be milletim, uyan. Senin önünde iki ışık var.
Birincisi, Kuranı-Kerim ve Peygamberimiz.
İkincisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ve düşünceleri…
Bunları çok iyi okumalı ve anlamalıyız.
27.05.2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder