9 Nisan 2014 Çarşamba

TÜMER DİYOR Kİ: EMEKLİ MEMURLARIN KADERİ BU OLMAMALI

TÜMER DİYOR Kİ!..
EMEKLİ MEMURLARIN KADERİ BU OLMAMALI
Hayatının 30 yılını, 40 yılını devlete hizmet ederek geçiren emeklilerin kaderi bu olmamalı! 
Devletine canı gönülden hizmet eden ve emekli olan binlerce kişi maddi sıkıntı içersinde yaşamaktadır.
Nedeni ise çok basit.
Çalıştığı dönemde Rüşvet yememiş, bulunduğu mevkii kendi çıkar ve menfaati için kullanmamış, namusu ve şerefini ayaklar altına aldırmadan emekli olmuştur.
Rüşvet yemeyen, kendi çıkar ve menfaati peşinde koşmayan memurların durumlarına şöyle bir bakmak gerek.
Bilhassa büyük şehirlerde görev yapan memurlar aldıkları para ile rahat geçinebilmekte midirler?
Ev kirası veren, çocuklarını okutan memurlar, çalıştıkları dönemlerde aldıkları maaş ile hiçbir zaman mal mülk sahibi olamazlar.
Aldığı maaşının yarısına yakınını kiraya veren, çocuklarını okutan memurun tek maaş ile bir şeyler sahibi olması imkânsızdır.
Ailesinden yardım görmez ve miras kalmazsa, ne arabası olur, ne de evi, arsası.
Bu bir gerçektir.
Tüm yaşamları boyunca kıt kanaat geçinen memurlar, emekli olduklarında daha da geçim zorluğu içerisine sürüklenmişlerdir.
Hâlbuki sosyal devletlerde emekli olan memurların yaşam standartları daha da yüksek olmalıdır.
Avrupa devletlerine baktığımızda, emekli olan memurların hayat standartlarının bizlerden çok yüksek olduğunu görürüz.
Onlar emekli olduklarında aldıkları emekli maaşları ile dünyayı gezebilmekte ve yaşamlarını rahat bir şekilde idame ettirebilmekteler.
Bizim emeklimiz ise, emekli maaşı ile geçinememekte ve ek iş yapmak için çaba harcamaktadır.
Örnek o kadar çoktur ki, hangi birini burada anlatayım.
Aslına baktığımızda, emekli olan kişinin daha çok paraya ihtiyacı vardır.
Emekli olan memurun çocukları büyümüştür.
Onları evlendirmesi gerekmektedir. Ya da çocukları üniversite ye gitmektedir. Harçlık vermeli ve çocuğunu okutmalıdır.
Torunları olmuştur. Torununu sevindirmeli, hediye almalı, o’na ekonomik destek vermelidir.
Bunlara yardım etmelidir.
Etmelidir de hangi para ile?
Kendisini geçindiremeyen emekli çocuğuna nasıl yardım edecektir.
Emekliler arasında derece ve görev tazminatları arasında da büyük farklılıklar vardır.
Bugün bir Müsteşar, Genel Müdür, emekli olduğunda aldığı para ile normal memurun aldığı emekli parası arasında çok farklılıklar vardır.
Nedeni, makam göstergelerinin ve yan ödemelerinin yüksek olmasıdır. Bunlar emekli aylığına da yansımaktadır.
Derece itibari ile aynı dereceden emekli olan ile makam göstergesi yüksek olan memurlar arasında emekli aylıklarında farklılıklar doğmaktadır.
Peki, 1. Derecenin 4. Kademesinden emekli olan memura, sen üst görevler verdin de o almadı mı?
Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerek.
Derece itibari ile göstergeler tespit edilmeli, emekli olduklarında herkese aynısı uygulanmalıdır.
Emekliler geçim zorluğu içersinde yaşamaya terk edilirken, yaşamlarının daha da zorlaşması için tedbirler alınmaktadır.
Emekli ikinci bir iş bulup çalıştığında, maaşından Sosyal Hizmet Tazminatı adı altında para kesilmektedir.
Nedeni ise ikinci iş yapmasıdır.
Yahu adam geçinemiyor da ondan ikinci iş yapıyor. Çaresi var mı?
Emeklilerin maaşlarından, ilaç paraları kesilmekte, hastane giderleri alınmaktadır.
Devlet hastaneleri tıka basa doludur. Özel hastanelerin sayısı arttırıldı. Gidersin ilaç yazdırmaya özel hastaneye, hemen muayene parası alırlar.
İlaç, para, hastane para, tahliller para.
Geçim sıkıntısı çekmeyen üst düzey yöneticilerin tuzu kuru.
 Birde bulundukları görevi iyi kullanırlarsa maddi sıkıntı mı çekerler.
Namusu ile rüşvet yemeden emekli olanlar sıkıntılar içerisinde boğuşsunlar, biran önce ölüp gitsinler, kimin umurunda.
Bu işler nasıl düzelir, bu haksızlıklar nasıl ortadan kalkar, ben bilemiyorum, bir bileniniz var mı?
Devlet, emekli ve dar gelirli memurunu düşünürse mutlaka bir çare bulur.
Önemli olan düşünmesi!
Devletin kaynakları, değişik amaçla çıkar peşinde koşanların ceplerine indirilmez ise, sosyal yaşam düzeyi çok yükselebilir.
Ülkemizin kaynakları bol.
Yeter ki doğru yerde doğru amaçla kullanılsın.
Emekli de rahat eder, çalışanda.
O zaman kimse rüşvet ve çıkar peşinde koşmaz herhalde, ne dersiniz?
9 Nisan 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder