9 Temmuz 2018 Pazartesi

VERİLEN SÖZLER, YAPILAN YEMİNLER UNUTULMAMALI VE YERİNE GETİRİLMELİDİR. "TÜMER DİYOR Kİ!.." Gazeteci, Araştırmacı - Yazar: ZEKERİYA TÜMER

TÜMER DİYOR Kİ!..
VERİLEN SÖZLER İLE YAPILAN YEMİNLER UNUTULMAMALI VE
MUTLAKA YERİNE GETİRİLMELİDİR...

Sevgili okurlar, 24 Haziran’da Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaptık.
Öyle veya böyle oylar sayıldı, birileri kazandı, birileri kaybetti.
Milletvekili seçilenler T.B.M.M.sinde yeminlerini yaptılar ve görevlerine başladılar.
Şimdi sıra Cumhurbaşkanında.
Cumhurbaşkanımız Anayasadan aldığı yetki ile hemen hemen tüm yetkileri üzerinde toplamış ve en üst görevde bulunan tek adam olarak, ülkeyi yönetmeye talip olmuştur.
Bundan sonra alacağı kararlar, yapacağı hizmetler, onu bağlamaktadır. Kimleri hangi göreve getirecek, kimleri görevlerinden alacak, onun bileceği şeydir.
Bütün Türkiye’nin ve Türkiye üzerinde yaşayan kişilerin vebali, günahı onun üzerindedir.
Çok ama gerçekten çok zor bir görevi üstlenmiş, her şeyi üzerine alarak mesuliyet ve ağır bir yükü omuzlarının üzerine almıştır.
Allah yardımcısı olsun deriz.
Bu ağır yükün altından başarı ile çıkmasını temenni ederiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yani 9 Temmuz 2018 itibari ile T.B.M.M. nde yemin edecek ve halka sözünü verecektir.
İŞTE CUMHURBAŞKANI’NIN EDECEĞİ YEMİN:
MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde and içer: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
Bu and içme olarak geçse de, bir nevi yemindir ve Büyük Türk Milleti huzurunda namus ve şerefi üzerine söz vermektir.
Çok önemli hususlar içermektedir. Burada verilen tüm sözlerin tutulması gerekmektedir ki, bizler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yemine sadık kalacağını ve aynen yerine getireceğine inanmalı ve o’na güvenmeliyiz.
(Bakın İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, ııı,45,46) ne diyor: Yerine getirilmesi mümkün ve mubah olan bir şeyi, zamanla yapacağına ya da yapmayacağına yemin eden kimse, ettiği yeminini mutlaka yerine getirmelidir. (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, III, 45, 46).
Ayrıca; Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, verilmiş sözlerin yerine getirilmesi için şöyle buyrulmaktadır: “Yeminlerinizi koruyunuz.” (Maide, 5/89), “Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getirin. Allah’ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.” (Nahl, 16/91) .
“Yalan yere yemin etmek dinimizdeki en büyük günahlardan biridir“ (Al-i İmran 3/77; Nahl 16/91, 94, 95; Buhari, Eyman 16; Müslim, İman 220).
SON SÖZÜMÜZ:
Şunu çok iyi bilmemiz gerek. Bu dünya kimseye baki değildir, bugün varız, yarın ne olacağımız belli değildir. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Ahrette hesap verme var. Onun için, herkesin iyiliği veya kötülüğü kendisine ait olacaktır. Bunu da unutmamamız gerekmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve çalışma arkadaşlarına başarılar diler, verdikleri sözlerde durarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmalarını dileriz.
Bizler de Devletimize, milletimize, yöneticilerimize gerekli desteği vermek, yardımcı olmak zorundayız.
Bu ülke bizim, başka gidecek yerimiz yok. Bu nedenle, bölünmemeli, parçalanmamalı, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın koşullarını bulmalıyız.
Bunu da unutmayalım.

Zekeriya Tümer
09.07.2018
Ulusalhaber1881@gmail.com

6 Temmuz 2018 Cuma

LÜTFEN DİKKAT!.. "ACİL YARDIM ÇAĞRISI VE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU" TÜMER DİYOR Kİ, Gazeteci, Araştırmacı - Yazar,: Zekeriya TÜMER


TÜMER DİYOR Kİ!..
ÇOK ÖNEMLİ
DUYURU 
VE 
ÇAĞRI
Vicdanlı-duyarlı-İnançlı-Yardımsever kişilere sesleniyorum... 
Eğer benim bu seslenişimi kale almaz, vurdumduymaz, aldırış etmez, inanmaz,
İyilik falan beni ilgilendirmez, ben yardımsever falan değilim, Türk olması,
Atatürk sevgisi falan da beni ilgilendirmez, ben 10 lira da 20 lira da kimseye zırnık koklatmam,
Sigara’ya, yemeye içmeye veririm, bu güzel kızın tedavisi için zırnık vermem diyorsanız, ben şunu düşünürüm:
Hayvanlar bile zorda kaldıklarında birbirlerine yardım ederken, demek ki bizde insanlık kalmamış, biz hayvanlar kadar bile duyarlı değiliz, insanlığımızı kaybetmişiz, diye düşünürüm.
Ekonomik sıkıntı hepimizi boğuyor. 

Bunda hem fikirim. 
Ancak, bunalım da kalmış kişilere çok ufak fedakârlıklarla yardım etmek de bizlerin görevi olmalıdır. 
Dinimiz bunu emrediyor, insan olmanın erdemliliği de bunu gerektirir.
Hem bedava olan dualarınızı ve hem de 20 liradan başlayan, üst sınırı sizin takdirinize kalmış, yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi tahmin ediyorum.
Aşağıda resmini ve hesap numarasını yayınladığım Azerbaycan asıllı Türk kızı, İstanbul’da oturuyor. 
Şu an tedavisi Ankara’da Onkolojide devam etmek zorunda. 
Üç ay Ankara’da kalmaya mecburlar. Otel-hastaneye gidip gelmek, yeme içme masraflarını kaldıracak güçleri kalmadı. Anne çalışmıyor ve yeterli gelire sahip değil. Kimseleri yok.
Benim imkânlarım da yeterli olmuyor. 

Bu nedenle tanıdığım herkesten imece suretiyle yardım edilmesini istiyorum. Damlaya damlaya göl olur.
3 ayda en az on bin lira lazım. Kimse bunu tek başına veremez. 

Verebilecek zenginler olabilir de onlar da vermezler. Ama bin kişi on lira verse işte ihtiyaç olan para tamamlanır. 
Bir sigara on lira. Bir yemek yesen dışarıda 20 lira.
Bu nedenle herkesin imkanları dahilinde yardımcı olmasını Allah rızası için arzu ediyoruz.. Ankara’daki tedavi de cevap vermez ise yurtdışına gitmek zorunda kalacak.
Ancak, Ankara’da okuduğu okulun yönlendirdiği bir Prof. Himayesine alarak tedavisini üstlendi. Fakat diğer masraflar aileye ait.
Kim vicdanlı, kim insancıl, kim Allah rızasına hayır demiyor, merak ediyorum. 
Allah herkesin yardımcısı olsun. 
Burada 10 yaşında idi. 
Şimdi 22 yaşında bu küçük kız.
Hayat dolu bir genç kız.
Böyle oldu. 
Ama gene de yüzünde gülücükler eksik olmuyor. Kolları delik deşik olsa da, vücudunda
Değişik emareler baş gösterse de, kanında pis mikrop gezse de, hayata bağlı, annesinin kuzusu, baba sevgisinden yoksun, olsa da yüzünden gülücükler eksik olmuyor. Solmasın, hep gülsün, güldürmeliyiz.
Hastanede. Dikkat edin gene de mutlu, gene de gülüyor. Bu nedenle de herkes seviyor.
“Din kardeşinize, onun haberi olmadan yardım eden kimseye, Allah’da dünyada ve ahrette yardım eder.” (Hz. Muhammed (s.a.v) Hadisi Şerif)
“Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını bilemez. “-(Jackson Brown-

--------------------------------------------------------------------------
BANKA ADIGARANTİ BANKASI
ADI VE SOYADIADİLE KHALİLOVA
ŞUBE ADIADATEPE
ALACAKLI HESAP01140/6687608
ALACAKLI IBANTR93 0006 2001 1400 0006 6876 08
YARDIMLARINIZ İÇİN SİZLERE MÜTEŞEKKİRİZ.

-----------------------------------------------------------------
ULUSAL HABER & ULUSAL AJANS
20-30-40-50- ne yatırabilirseniz acilen yatırın lütfen.
Bana da mesaj atarsanız sevinirim.

Ulusalhaber1881@gmail.com
veya watsaptan 05522204518 no.lu telefon.
ZEKERİYA TÜMER

3 Temmuz 2018 Salı

İÇİMİZ SIZLIYOR İÇİMİZ "TÜMER DİYOR Kİ!.." Gazeteci, Araştırmacı - Yazar: ZEKERİYA TÜMER "Siz şeytan mısınız, nasıl bir menfur melanetsiniz?. Allah sizlerin ve sizlere yardım eden, sizleri koruyan ve kollayanların belasını versin."


TÜMER DİYOR Kİ:
İÇİMİZ SIZLIYOR İÇİMİZ!..

Dedelerin, babaların, ninelerin, annelerin, kardeşlerin, komşuların, insan olan insanların içi sızlıyor, yürekleri yanıyor, burkuluyor, kalplerinde ki acı dinmiyor.
Siz insan mısınız?
İnsan olamazsınız!
Hayvansınız desek hayvanlara hakaret etmiş oluruz.
Siz şeytan mısınız, nasıl bir menfur melanetsiniz?.
Allah sizlerin ve sizlere yardım eden, sizleri koruyan ve kollayanların belasını versin.
İki yavru daha ısdırap, acı içerisinde öldürüldü.
Bu ne ilk ne de son.

Daha önce de birçok masum, melek yüzlü, gül kokulu yavrular adice, vahşice, alçakça ve kalleşçe öldürüldüler.
Bizleri 16 yıldır hangi siyasi iktidar yönetiyor.
Dine-imana, ahlâk ve adalete önem verdiğini söyleyen bir siyasi parti!...
Dinimizde böyle vahşetin cezası nedir?
Kesinlikle kısas ve mutlak surette ölüm.
Müslüman olan biri veya en alt tabakadan insan böyle adice, aşağılık, namussuzca, şerefsizce ve hunharca bir yola başvurabilir mi?
Sen Din adamı kisvesinde, Televizyonlara çıkıp, sosyal medyada ahkâmlar keser, 7-9 yaşında kız çocuklarının evlenmelerinden, kadınların cinselliğinden başka şey konuşmaz isen, işte böyle alçaklar, melek yavruların hayatlarına son verirler, yakınlarını ve insan olan insanların yüreklerini sızlatırlar.
Leyla’lar, Eylül’ler ve bugüne kadar öldürülen çocuklar.
Sadece bunlar mı, vahşice saldırıya uğrayan ve sonra da hunharca öldürülen genç kızlarımız, kadınlarımız.
Leyla’nın, Eylül’ün annesinin, babasının ve yakınlarının içlerindeki acı diner mi? Ölünceye kadar acı içerisinde yaşayacaklar.
Onların resimlerine, giysilerine baktıkça, onları kokladıkça yürekleri sızlayacak, gözlerinden yaşlar akacak. Dinmez bu acı. Dindiremezsiniz.
Bu şerefsizleri asmak bile yetmez, dilim dilim kesmek gerek. İran gibi sokaklarda boynuna ip bağlayıp sokaklarda gezdirmek, gerek.
Bebeklerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız, onlardan kıymetli ne olabilir.
Onları korumak, kollamak, onları iyi yetiştirmek, hayata hazırlamak bizlerin, hükümetin, devletin görevi olmalıdır.
Eyy anneler, babalar ve çocuklar ile gezmeye çıkan büyükler.
Bırakmayın çocuklarınızın ellerini. Onları devamlı gözlemleyin. Takip edin.
Çocuğundan biri kaybolunca feryat edip ağlamak çare olmaz.
Dikkat edin anneler, babalar dikkat, dikkat, dikkat.

03.07.2018
ZEKERİYA TÜMER
Ulusalhaber1881@gmail.com
ŞU HABERE BAKIN 
VE YORUMUNU SİZ YAPIN!...
Küçüğün rızasıyla olmuş!...

AKP'li 6 vekilin Meclis'e taşıdığı "Tecavüzcülere af" yasası ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan peş peşe skandal açıklamalar geldi. Bozdağ "Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler." dedi.
İşte çok tartışılan önergeye imza atan vekiller
AKP milletvekilleri Mehmet Muş (İstanbul), Ramazan Can (Kırıkkale), Hacı Bayram Türkoğlu (Hatay), Halis Dalkılıç (İstanbul), Mücahit Durmuşoğlu (Osmaniye) ve İlyas Şeker (Kocaeli), dün akşam TBMM Genel Kurulunda çok tartışılan bir önerge verdi.
“Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir.” şeklindeki önerge CHP ve MHP milletvekillerinin ‘tecavüz ettiği çocukla evlenene af getiriyor' eleştirileriyle büyük tepki gördü.
ÖZGÜR ÖZEL: KORKUNÇ BİR DURUM
Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önergenin korkunç bir durum olduğunu belirterek, “Biz, yoklama istemek suretiyle bu meselenin hiç olmazsa oylamasının önümüzdeki günlere kalmasını sağlamak ve Meclisin kapanmasını temin etme noktasındayız. AKP’li kadın milletvekillerinin vicdanlarına sesleniyoruz” dedi.
ERKAN AKÇAY: GECE YARISI SÜRPRİZİ
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da vicdanların sızlamayacağı bir düzenlemenin uzlaşı içinde yapılması gerektiğini belirterek, “Hükûmetin, iktidar grubunun bu, bir nevi gece yarısı sürpriz önergeyle gelmemesini beklerdik. Keşke bu, dün veya daha önce gelmiş olsaydı, biraz daha bunu değerlendirme fırsatımız olacaktı. Fakat bu, son dakika sürpriz önergesi olmuştur. Kabul etmeyeceğimizi ve bu tasarının tümüne de ret oyu vereceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
MHP’li TAŞLIÇAY: BİNLERCE SAPIĞIN ARASINA 4 BİN HASTALIKLI ZİHNİYET DAHA GÖNDERİYORUZ
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay,”Gün geçmiyor ki tacizciye-tecavüzcüye bir kolaylık sağlanmasın bu ülkede. Gün geçmiyor ki, kaç yaşında çocukla evlenilebileceği beyanında bulunan zihniyet televizyonlarda boy göstermesin. Bir tarafta kadına şiddet diğer tarafta çocuk istismarı. Şimdi ise başka bir trajedi. Sanki binlerce taciz, tecavüz vakası engellenebilmiş gibi dışarıdaki binlerce sapığın arasına hapiste olan 4 bin hastalıklı zihniyeti daha gönderiyoruz” ifadelerinde bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmada, önergeyi savunarak şunları söyledi: “Şu anda cezaevlerinde pek çok kişi var, bu yönde tutuklanmış ve hüküm giymiş kişi. Düğün yapılmış, dernek yapılmış, gelmişler, hediyeleri takmışlar, resmen evlenmişler; medeni kanun anlamında değil, yani halk arasında kabul şeklinde söyleyelim…
"KÜÇÜĞÜN RIZASI VAR"
Bu 2005’te yürürlüğe giren ceza kanunu uygulamasındaki bu geçiş döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle şu anda 16 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan insanlar var. Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler. Ancak bizim kanunumuzun yeni düzenlemesinde rızayı kaldırdık. Yani burda yargılama yapılırken mahkemeler rızanın varlığına bakmıyor. Sadece yaşı küçükse ve tarafların geleneklerine göre böyle bir evlilik yapıp yapmadığına da bakmıyor doğrudan 16 yıl ceza veriyor. Böyle bir uygulama var. İşte bu uygulamadan kaynaklanan ortaya çıkmış yaş küçüklüğünde evlendirilmiş mağdur edilmiş kadınlarımız var. Hem bunların doğurduğu çocuk ve ya çocuklar var. Onlar da ayrı bir mağdur. Öte yandan erkek de aileler bunu zorladığı için o da hapiste 16 yıl. Annelerin babaların yaptığı yanlışlığın büyük cezasını hem kadın çekiyor hem erkek çekiyor. Ve bu darama bizim Türkiye’de sessiz kalmamız doğru değil

30 Haziran 2018 Cumartesi

YÖNETİYORMUYUZ, YÖNETİLİYORMUYUZ?.. "TÜMER DİYOR Kİ" Gazeteci, Araştırmacı - Yazar, ZEKERİYA TÜMER

TÜMER DİYOR Kİ:

YÖNETİYORMUYUZ,
YÖNETİLİYORMUYUZ?..

Sevgili okurlar, biz Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayanlar olarak dışa bağımlı mı yaşıyoruz, yoksa içe bağımlı mı olarak yaşıyoruz?

Bizleri yöneten kadrolar, birilerinden icazet alarak yönetiliyorlar mı, yoksa tamamen kendi iradesi ile kararlar vererek bizleri yönetiyor mu?

Devlet kurmak ve devleti yönetmek o kadar kolay olmasa gerek.

Kararlar alınır, yasalar çıkarılır, devleti yönetecek kadrolar oluşturulur, milletin hizmetini yapacak kişiler görevlere atanır.

Bu kadar büyük bir teşkilatı yönetmek, yönlendirmek, herhalde kolay olmasa gerek.

Senin göreve getirdiğin bir kişi hata yaparsa, onun bedelini bile ödemek sana düşer. Nedeni, yetkili sensin, sen onu göreve getirdin.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumunda evet denildi ve Anayasa değiştirildi.

Ülkenin başı olan Cumhurbaşkanına geniş yetkiler verildi ve tek adamın yönetmesinin yolu açıldı.

24 Haziran 2018 de de Cumhurbaşkanlığını seçimini Recep Tayyip Erdoğan % 50 barajını aşarak kazandı.

Gerçekten işi çok zor şimdi Recep Tayyip Erdoğan’ın.

Ülkenin geldiği durum belli.

Dışarıdan gelen baskılar, içeride de ne söylediğini bilmeden sözler söyleyen ve halkı gerim gerim geren yöneticiler.

Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Soylularla mı uğraşsın, Soysuzlar la mı? Herkes artık her şeyin sorumlusu olarak o’nu suçlayacak.

Bu da bana göre haksızlık. Ancak, bu kadar yetkiyi kendisinde toplamak da iyi olmadı. Yetkilerin dağıtılması gerek. Denetim mekanizması iyi çalışırsa yöneten yöneticiler bilerek kolay kolay yanlış yapamaz. Adalet tepesine biner.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şimdi akıl vermek isteyenler, ona yağ çekip göreve gelmek isteyenler, devletin kaynaklarından yararlanmak isteyen uyanıklar, etrafında fıldır fıldır döneceklerdir.

Gerçekten çok zor işi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın.

Şu an kimse onun yerinde olmak istemez herhalde.

Zaten Muharrem İnce’de gerçekten istemedi ki, hemen sesini kesti ve ortadan kayboldu.

Allah yardımcısı olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın.

Sorunlar çok.

Önümüzdeki günlerde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşanacak.

Yetki sahipleri iyi idare edebilmek için en ufacık bir eleştiri ve kafa tutmada, karşısındakine derhal ceza verecektir.

Ceza uygulamaları her geçen gün artacaktır. Hapishaneler dolup taşacaktır.

Bunu bilen M.H.P. lideri Devlet Bahçeli onun için af çıkarma peşinde olmasın.

Bahçeli Hükümet içerisinde yer almayacağını söylüyor. Akıllı adam.

Bunca sıkıntı varken neden görev alsın ki! Sorumluluklara ortak olmak istemiyor. Kendince de haklı olabilir. Kafasına yatan kararlara evet der, yatmayanlara da hayır der. Olur biter. Sıkıntıyı Recep Tayyip Erdoğan göğüslesin.

Cumhuriyetin, Demokrasinin ayarları ile oynandı. Buna herkes de göz yumdu.

Şimdi ağlamanın ve sızlamanın hiç yeri değil.

Hatalar düzeltilebilir. Tek kişinin vereceği kararlar isabetli olduğu takdirde, onu uygulayacak yöneticilerde namuslu ve devletini, memleketini, milletini düşünen insanlar olduğu takdirde, dış baskılara milletçe karşı durduğumuz ve Devlete destek olduğumuz zaman, bu ülke kendini çabuk toparlar ve kalkınmış bir ülke haline gelebilir.

Bunun tersi olursa da çok ağır bedeller ödeyebiliriz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeye çalışılsın, onunla uğraşılmasın.

Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ve bize ışık tuttuğu sözlere dikkat edin. Onun gibi iradeli ve kararlı olmamız, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmamız gerek.

Ne dinimiz ne de Atatürk suiistimal edilmemelidir.

Cumhuriyetçi ve Demokrat görüşlerden ayrılmamak gerek.

Hadi hayırlısı!...


30.06.2018
Zekeriya Tümer
Ulusalhaber1881@gmail.com

28 Haziran 2018 Perşembe

ZÜĞÜRT TESELLİSİ -"TÜMER DİYOR Kİ!." - Gazeteci, Araştırmacı-Yazar: ZEKERİYA TÜMER

TÜMER DİYOR Kİ:
ZÜĞÜRT TESELLİSİ...
Bırakın hikâyeyi, bal gibi mağlup oldunuz ve de teslim oldunuz.
Cesur yürekli Türk Kadını, ne demişti: “Otururum Y.S.K.nın önüne kalkmam, beni jiletle kazımak zorunda kalırlar.”
İnce ne demişti: “50 bin Avukat cübbelerinizi hazır tutun, 24 Haziran’da sizi Y.S.K.nun önüne çağırabilirim.”
Ne oldu, tıssss. Ses yok.
Siz karşınızdaki Recep Tayyip Erdoğan’ı hafife aldınız herhalde. Kesti sesinizi, çıkaramaz hale geldiniz.
5-6 ay sonra bakın daha neler olacak. Gücü tamamen elinde toplayan Recep Tayyip Erdoğan, tek adamlığının hakkını öyle bir verecek ki, herkesin dudakları uçuklayacak.
9. kez mağlubiyet yaşayan Kılıçdaroğlu, halen koltuğunu bırakmak istemiyor.
Ben daha önce de yazdım. İnce kaybederse senin yüzünden kaybeder.
24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, hangi illerde açık hava toplantıları düzenledin. Bütün yükü Muharrem İnce’ye bıraktın.
O tek başına fırtınalar estirdi.
Dip dalgayı yarattı.
Yarattı da dip dalga, dalga kıranı aşamadı.
İYİ Parti meclise girdi. İyi de oldu.
HDP’de kendi gücü ve biraz da C.H.P. tabanından aldığı oyla girdi.
Meclis olsa ne olacak olmasa ne olacak.
Anayasa değişti ve tüm yetkiler Cumhurbaşkanında.
M.H.P. de yanında olduktan sonra, eski tas eski hamam devam eder.
Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kursun, bürokrat kadroyu atasın. İstediği gibi düzeni kursun, ondan sonra göreceksiniz ne tedbirler alacak. Ülkeyi ya tam manasıyla kalkındıracak, ya da yerin dibine sokacak. Vebali günahı, bundan sonra ona ait.
Feto ve PKK ile mücadelesinde başarılı olur, ekonomiyi canlandırır, üretimi arttırır, emeklilerin rahat yaşayabilmeleri için gereken tedbiri alır, işsizliğe çare bulur, sanayiyi geliştirir, dışa bağımlılıktan kurtarırsa ülkeyi, bir daha kimse indiremez Recep Tayyip Erdoğan’ı.
En önemlisi de etrafına Atatürkçü bürokratları alır, belli yerlere onları getirirse, devletin gücü daha da artar. Rüşvet yemeyen, hırsızlık yapmayan, devleti suiistimal etmeyen, sağlam kişiler göreve geldiğinde, çok çabuk her şey düzelir.
Başarılı olmak veya olmamak artık kendi elinde. Vebali ve günahı ile tek lider oldu.
Siz muhalefet başarılı mı olacaksınız zannediyorsunuz. Olamazsınız.
Atatürk’ün çizgisinden uzaklaşan C.H.P. mücadeleye devam diyor. Bundan sonra Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce diyor.
Allah Allah, sanki yeniden seçim olacak.
Herhalde bunlar Recep Tayyip Erdoğan ölürse Cumhurbaşkanı adayımız hazır diye avunuyorlar.
Bırak koltuğu Muharrem İnce’ye. İstanbul’a Belediye Başkanı adayı yapsan belki daha iyi olur.
2023 e kadar Cumhurbaşkanınız koltukta. Gümbür gümbür idare edecek.
Boş yere Başarsızlık beklemeyin R.T.E. den. O başarısız oldukça oyları artıyor.
Halk mı seviyor da oy veriyor, ya da o kendisi mi ayarlıyor da oyları alıyor, hiç önemli değil. Seçim bitiyor, YSK'lı açıklama yapmadan kendisi şu kadar oy aldım deyip, kazandığını açıklıyor. Sonra da YSK'lı aynı oranı açıklıyor iş bitiyor. Sizler de kuzu kuzu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. İşinize gelirse.
Cesaretiniz varsa itiraz edin. Hiç önemli değil. İtirazlarınızda zaten kabul görmüyor.
C.H.P. içerisinde çok acele yenilenme yapmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti olamaz ise, sizler hayal peşinde koşarsınız.
Cesaretiniz, kararlılığınız Mustafa Kemal Atatürk’e benzemeli. O Apoletlerini sökerek, halkın içerisine girdi, güven kazandı, halkı ve muhaliflerini bile etrafında topladı, düşmanı yurttan kovdu, hanedanlığa son verdi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurdu.
Gereken devrimlerini yaptı, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarttı, dünya liderlerini ayağına getirdi, elini öptürdü, diz çöktürdü.
Sizlerde bu yetenek ve cesaret, kararlılık var mı?
Koltuk sevdası içerisindesiniz. 9 Kere mağlubiyet yaşa, halen koltuğu bırakma, sonra da başkalarını diktatörsün sen diye suçla.
İyi adam olmak, dürüst insan olmak işe yaramıyor. Halkın güveni çok önemli. Bu halk bir kere sevmedi mi, benimsemedi mi, bir daha zor sever, benimser.
Recep Tayyip Erdoğan kendini belli kesimlere sevdirdi, benimsetti. Onun için ölüme gidecek etrafında birçok insan var, senin var mı Kılıçdaroğlu.
Muharrem İnce de meydanlarda yaptığı toplantılar da sevgi ve sempati kazanmıştı. Ancak, şu an inanın bunu o da yitirdi. Herkes “o da fos çıktı, “ demeye başladı.
Apoletleri sökemedi. Kapatılan askeri okullar açılamadı, bölünen üniversiteler birleştirilemedi, arabanın beyni yapılamadı, saray yetenekli gençlere tahsis edilemedi, yazlık saray engelli ailelerin dinlenebilecekleri yer olamadı verilen sözler, vaatlerin yerine getirilmesi mümkün olamadı. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir ülkeyi kurtaramadı.
Belki 5-10 sene sonra gerçekleştirir Muharrem İnce seçimlerde verdiği sözleri!
Meral Akşener’de eski değerini yitirmeye başladı.
Akşener’de bol keseden çok vaatlerde bulundu.
İşin kötüsü İnce Milletvekili bile değil. Hiç olmazsa orada kürsüye çıkıp eleştirilerini yapabiliyordu. Şimdi ondan da mahrum kaldı.
Akşener de Milletvekili olamadı. Ama o İYİ Partinin Başkanı. İnce’ye göre daha avantajlı. İYİ Parti Başkanı olarak eleştirilerini yapabilir. Bakalım ne zaman sesleri tekrar yükselecek, şu an ondan da ses seda yok.
En tutarlı Karamollaoğlu ama, o da Meclise giremedi.
SON SÖZÜMÜZ:
Cumhuriyet Halk Partisi çok acele olağanüstü kongreye gidip, durumunu değerlendirmeli, içini temizlemeli, gerçek Atatürkçü çizgiye gelmeli, Atatürk’ün siyasi, ekonomik, dünya görüşlerinden ilham alarak halkın karşısına çıkmalıdır.
CHP'si ne ortanın solu, ne de ortanın sağı olamaz. Olabileceği Atatürkçü ve Atatürk Milliyetçiliğidir.
Bunları yapamayan C.H.P. hayal peşinde koşmasın milleti de uyutmasın. Mağlup olmaktan da vaz geçsin artık.

28.06.2018
Zekeriya Tümer
Ulusalhaber1881@gmail.com

25 Haziran 2018 Pazartesi

EYYY MİLLET, KORKMAYIN BAYRAKLAR İNMEZ, EZANLAR SUSMAZ, VATAN BÖLÜNMEZ!.. "TÜMER DİYOR Kİ!.." Gazeteci, Araştırmacı-Yazar: ZEKERİYA TÜMER

TÜMER DİYOR Kİ:
EYYY MİLLET, KORKMAYIN
BAYRAKLAR İNMEZ,
EZANLAR SUSMAZ,
VATAN BÖLÜNMEZ!..


Dip dalga Tsunamiye dönüşemedi.
Tayyibin dalga kıranı dip dalgayı engelledi.
Bu seçimin galibi Tayyib ve İnce.
Akşener’de İYİ partiyi meclise taşıdı.
Saadet Partisi ve Karamollaoğlu takdir edildi, ancak istenilen oy verilmedi.
Neden acaba?
Halk 16 senedir alıştı Recep Tayyib Erdoğan’a.
Bir türlü ondan vaz geçmek istemiyor.
Ne yaparsa yapsın haklı, ona her şey mubah, çünkü o Müslüman.
Bükemeyeceğin bileği öpeceksiniz.
Bahçeli’nin iniş ve çıkışlarını da seviyor bu halk.
MHP yok oldu, eridi derken vatan sevgisi ağır bastı, MHP gene de istenilen oyu aldı.
Millet Muharrem İnce’yi de çok sevdi.
Milyonları topladı meydanlara, umut verdi, güven verdi.
Ne var ki Fizik Hocası olması, Diplomasının olması işe yaramadı.
Rahmetli Bölükpaşa'ya döndü. Alkışlar İnceye, oylar Tayyibe gitti.
Millet sevdi sevdi de CHP’nin lideri olmadığından başarılı olup olamayacağı konusunda tereddüt etti.
Gene de tek başına C.H.P.nin oylarını yükseltti.
Helal olsun.
Bir türlü temiz bir karaktere sahip olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nu sevemedi bu millet.
24 Haziran seçimlerinde kaybeden bence CHP oldu.
Derhal C.H.P. nin olağanüstü kongreye gidip, partinin başına Muharrem İnce’yi getirmesi gerek. Yoksa iktidar olmayı rüyasında görür.
Atatürk’ün kurmuş olduğu parti Atatürk’ün çizgisinde değil.
Bu nedenle de devamlı kaybediyor.
Halkımız herhalde 24 Haziran seçimlerinden sonra mutluluğu yaşayacak.
Bunca çabalara rağmen, eski düzenle yürümek ve enflasyonla yaşamak hoş olsa gerek.
Demek ki, muhalefet partileri güveni tam tesis edemedi.
Demek ki, Recep Tayyip Erdoğan sevimli ve güçlü lider.
Diploma o kadar önemli değil.
Soğanın-Patatesin-Samanın-Etin-meyvenin ülkemizde üretilenleri iyi değil, ithal etmek daha iyi.
İsrail'den tohum almak, Hollanda'dan sebze almak, Çin’den ithal malları getirtmek, nişastalı şekeri kullanmak, fabrikaları dâhil her şeyi satmak ve paramızın yurtdışına gitmesi daha iyi.
Olsun köprüler yaptık, hava alanları yaptık.
Şimdi parklar, kıraathaneler de yapılacak. Millet gezecek, bedava kek yiyecek. Bundan daha güzel ne var. El ense yat. Karnın doysun yeter.
Muhalefet partilerinin ekonomik kalkınma projeleri de hazır. Bunları da uyguladı mı, AK Partiyi, hele ki Recep Tayyip Erdoğan’ı bundan sonra kimse yıkamaz.
Hayırlı olsun milletime!
Huzur geliyor, enflasyon düşüyor, sebzelerimiz meyvelerimizi üretmekle uğraşmayacaksınız, ithal edilecek. Köylü de rahat edecek.
Daha ne istiyorsunuz, Demokrasi gelecek, Hukuk gelecek. Adalet ve Kalkınma ile huzur dolu günleri yaşayacağız!
Bundan sonra mutlu ve huzurlu olacaksınız.
Sevinin ve gülün.

25.06.2018
Zekeriya Tümer
Ulusalhaber1881@gmail.com

18 Haziran 2018 Pazartesi

Aldanan Halk Uyanıyor, Dip Dalga Geliyor… "TÜMER DİYOR Kİ!.." Gazeteci, Araştırmacı -Yazar: ZEKERİYA TÜMER


TÜMER DİYOR Kİ:
ALDANAN HALK UYANIYOR!..
DİP DALGA GELİYOR…
Sevgili okurlar; 
24 Haziran’a çok az bir zaman kaldı.
Son haftaya girildi.
Bu hafta en kritik günlerin geçeceği hafta.
Her şey olabilir.
Türkiye üzerinde esen rüzgâr, milletin enerjisi ile birleşerek gittikçe hızını arttırmaktadır.
Hızı artan rüzgâr, denizdeki dalgayı büyütür.
Milletin gerçekleri görmesi denizin dibindeki suyu da harekete geçirdi, rüzgâr hızlandı, dip dalga büyüyerek geliyor.
Bunu artık kimse engelleyemez.
Bu gerçeği 15 yıllık iktidara çok sıkı sarılmış AKP’liler de görüyor ve kuşku ile izliyorlar.
Elbette AK Parti kuşku duyacak ve dalgayı durdurmaya çalışacak.
Ancak, dalga kıranlar da işe yaramayacaktır.
Zaten AK Parti seçmenlerinden bir kısmı sıkılmış ve bunalmış vaziyette olduklarından yönlerini başka partiye çevirdiler.
Şu an açıklamıyorlar ama buna şahit olduklarımız da var.
AK Parti ve bilhassa Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan seçmen vatandaş da az değil. Birbirlerine çok sıkı bağlarla bağlılar. 
Ölümüne Reislerinin de yanındalar.
Ne var ki gerçeklerden de kaçmamak gerek.

Kim ne derse desin gerek Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse AK Parti 15 yıllık iktidar döneminde günahları ve sevapları ile birlikte çok ama çok yoruldular.
Bu yorgunluk ülkenin geleceğini etkilediğinden dalgalar büyümeye başladı.
Elbette, tüm kurumlara atadıkları yandaşlarını ve ele geçirdikleri kurumları, en önemlisi de devletin büyük kaynaklarını kaybetmek istemeyeceklerdir!..
Fakat şu da bir gerçek ki, Millet İttifakı, Cumhur ittifakından daha çok puan topluyor.
İnce büyük sempati topladı. Esprili ve hazır cevaplılığı ile kitleleri coşturuyor, her gittiği yerde de büyük kalabalıklara hitap ediyor.
Fizik öğretmenliğinin verdiği avantajı da iyi kullanarak, iyi bir eğitmen, öğretmen, öğrencilerini koruyan kollayan, halkı kucaklayan tavırları ve sözleri ile güçlü bir lider olabileceğini kanıtladı.
C.H.P. de Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıktığında elbette bu kadar başarılı olabilmesi mümkün değildi.
Şimdi serbest, bağımsız, istediği gibi hareket etmekte.
Dip dalganın dalgalarını büyütüyor. Önüne dalga kıranlar çıkmaz ise ipi çok rahat göğüsleyeceğe benziyor.
Cumhurbaşkanı olduğunda kadrosu hazır. Ekonomistler, hukukçular, tecrübeli gazeteciler ve devlet adamları Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve gelmeyi bekliyorlar.
Millet İttifakının kadroları da ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıyı giderebilmek ve Cumhuriyetin eski ayarlarına dönebilmek için hazırlar.
Millet tek adam rejimine karşı olduğunu ispatlayacak.
Türk milleti baskı rejimlerini hiçbir zaman kabul edemez. Bunu herkesin idrak etmesi gerek.
Demokrasi dinimizin de vecibelerindendir. Halkın iradesi ve istişare ile ülkenin yönetilmesinde her zaman yarar vardır.
Hukukun üstünlüğü olmalı, yargı bağımsız olmalıdır.
Devletin içindeki görevliler, siyasilerin emrinde değil, devletin emrinde olmalıdırlar.
Güçlü devlet, güçlü ordusu ve güçlü ekonomisi, güçlü kurumları ile ayakta durur.
Dışa bağımlı olmayan, üreten ve kendi kendine yetebilecek kaynaklarını iyi değerlendiren ve milletinin birlik ve beraberliğini koruyabilen, ahlaki değerlere önem veren, İktidarlar halk tarafından sevilir ve benimsenir.
Muharrem İnce’de gelse, Meral Akşener de gelse Cumhurbaşkanlığı kadrosu güçlü olacak.
Güçlü bir kadro ile devleti idare etmeye çalışacaklar..
Atatürk’ün ilkelerine bağlı olacaklar.

İYİ Parti Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i de takdir etmemek mümkün değil.
Son derece başarılı ve mücadeleci bir Türk kadını.
Bahçeli ile boğuşarak bu günlere geldi.
Atatürk’çülüğü, milli ve manevi değerlere önem vermesi, olumlu, sevecen tavrıyla, dip dalgayı tetiklemektedir.
MHP’nin tabanından ve diğer sağ kesimdeki partililerden büyük destek almaktadır.
R.T.E. nın korkulu rüyası idi, yanına bir de İnce’yi kattı.
Ya Karamollaoğlu? Karamollaoğlu ise, olgunluğu, bilge kişiliği, bilgisi ve görgüsü ile Saadet Partisi olarak halkın gözünde çok pozitif hale geldi.
Tanımayanlar tanıdı. Beğenmeyenler beğenir hale geldi. AK Partiyi ve R.T.E. nı her eleştirdiğinde gerçekleri yansıttığından puanı artmakta.
Muhalefetin iktidar partisini eleştireceği çok şey var.
Örneğin; Yunanistan’a verilen adalardan kimse bahsetmiyor. Acaba neden?
Satılan Bankalar, kurumlar ve topraklarımız ki yer altı madenlerimizden de çok bahsedilmiyor.
Bu paralar Türkiye’de mi kalıyor.
Milli hiçbir şeyimiz kalmadı.
Andımız kaldırıldı, gönderden Türk Bayrağı indirildi, askerimizin kafasına çuval geçirildi.
Bunlar Türk Milletini üzmedi mi? Üzdü ve unutulmadı.
24 Haziran seçimleri tam bir Demokratik düzen içerisinde yapılırsa, milli mutabakat birliğinin kazanmaması mümkün değil.
İnşallah bu son hafta’da hoş olmayan olaylar yaşamayız.
Kindar bir şekilde yetişmiş olan Recep Tayyip Erdoğan taraftarları iktidarı kaybetme korkusu ile inşallah ortalığı karıştırmazlar.

PKK yanlıları da inşallah alçak saldırılarını yaparak, askerimizi, polisimizi şehit etmezler.
Tüm partililer kardeştir. Sahaya çıkılınca mücadele edilir. Ancak, vurmak, kırmak, öldürmek olmamalıdır. Tartışmalar elbette yapılacaktır. Tartışmaların dozajı aşılmamalıdır. Kültürel seviye sokak seviyesine düşürülmemelidir. Halkı gerilime sokmanın, ayrışmanın kimseye faydası olamaz. Seçimden sonra gene hepimiz ülkemizin geleceği için el birliği ile çalışmak, torunlarımıza güzel bir gelecek bırakmak için mücadele etmek zorundayız.
Sakin olmak zorundayız. 
Her ne olursa olsun bu ülke bizim. Gidecek başka ülkemiz yok.
Korkunun da ecele faydası olmaz.
Türkiye Cumhuriyeti, Laik, Demokrat bir devlet olarak, ebediyen yaşamalıdır ve yaşatmak zorundayız.
SON SÖZ:
Mustafa Kemal Atatürk ne demiş: “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
Eyy millet düşün, taşın ve 24 Haziran’da oyunu ona göre kullan. Dolduruşa gelme, gerçeklerden kaçma, hile ve şer’e tevessül etme.
Adalet hepimize lazım.


18.06.2018
Zekeriya Tümer
Ulusalhaber1881@gmail.com